Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  66. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania punkt piątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
senator Mariusz Witczak
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o łączne rozpatrzenie punktów trzynastego i czternastego porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) KOM (2010) 537; drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM (2010) 539
senator Edmund Wittbrodt
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Piotrowicz
 1 Porzadek obrad Wycofanie wniosku formalnego o zmianę kolejności rozpatrywania punkt piątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o łączne rozpatrzenie punktów trzynastego i czternastego porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) KOM (2010) 537; drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM (2010) 539
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad sześćdziesiątego szóstego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Łukasz Abgarowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Jaworski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Łukasz Abgarowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
sekretarz stanu Elżbieta Radziszewska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Jaworski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Jaworski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Elżbieta Radziszewska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady MinistrówElżbieta Radziszewska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Elżbieta Radziszewska
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Łukasz Abgarowicz
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
sekretarz stanu Elżbieta Radziszewska
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Piotrowicz
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Piotr Kołodziejczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 4Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 1 4  Do kont. pkt. 4 Senator Władysław Dajczak
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Michał Boszko
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Marek Haber
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Grażyna Henclewska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 8Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 8Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 8 Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Grażyna Henclewska
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 110Sprawozdania Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 110Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 10 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy
 111Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 111Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 113  Punkty trzynasty i czternasty porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) KOM (2010) 537; drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM (2010) 539
 113Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 113Sprawozdania Senator Jerzy Chróścikowski
 113Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 113Sprawozdania Senator Jerzy Chróścikowski
 113Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 113Dyskusja Do kont. pkt. 14 Do kont. pkt. 13 Zamknięcie łącznej dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem siódmy porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2009 roku
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 212Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 212Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki.
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 212Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 212Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 212Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 212Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 212Dyskusja Senator Leon Kieres
 212Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Głosowanie nr: 7
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Głosowanie nr: 8
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Głosowanie nr: 18
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały
Głosowanie nr: 19
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 20, 21, 22, 23, 24
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 25
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka
Głosowanie nr: 26
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 27
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
Głosowanie nr: 28
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 29, 30, 31, 32, 33
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Głosowanie nr: 34
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 35
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 36, 37
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Głosowanie nr: 38
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu opinii  o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) KOM (2010) 527
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Przyjęcie opinii   o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) KOM (2010) 527
Głosowanie nr: 39
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu opinii  o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM (1010) 539
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Przyjęcie opinii   o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM (1010) 539
Głosowanie nr: 40
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217Głosowanie Głosowanie
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
Głosowanie nr: 41
 218  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 218Głosowanie Głosowanie
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych
Głosowanie nr: 42
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: odwołanie sekretarza Senatu
 215Głosowanie Tajne głosowanie
 215  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie odwołania sekretarza Senatu
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: wybór sekretarza Senatu
 216Głosowanie Tajne głosowanie
 216  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sekretarza Senatu
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Kogut
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.