Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  67. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Senator Ryszard Bender
 1 Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad sześćdziesiątego siódmego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Czesława Ostrowska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 1 2  Senator Władysław Ortyl
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów podsekretarz stanu Hanna Majszczyk
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Boszko
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Hanna Majszczyk
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 8Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 8Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 8Dyskusja Senator Michał Boszko
 1 8Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 1 8Dyskusja Senator Kazimierz Kleina
 1 8Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 8Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 8Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 8Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 8 Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Hanna Majszczyk
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Dariusz Daniluk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dariusz Daniluk
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowanie
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Głosowanie nr: 2
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 13
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Głosowanie nr: 14
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
Głosowanie nr: 15
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Głosowanie nr: 16
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 2 6  Senator Kazimierz Wiatr
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Głosowanie nr: 27
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 28, 29, 30, 31, 32, 33
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 34
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Piotrowicz
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Jan Rulewski
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 35, 36, 37, 38
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych
Głosowanie nr: 39
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 40, 41, 42, 43
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 44
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 210Zapytania i odpowiedzi Głosowania
Głosowanie nr: 45, 46, 47, 48, 49
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym
Głosowanie nr: 50
 229  Punkt dwudziesty dziewiąty porządku obrad: informacja rządu na temat priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.
 229Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 229Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 229Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 229Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 229Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 229Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 229Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 229Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz
 229Dyskusja Otwarcie dyskusji
 229Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 229Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 229Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 229Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kierujących pojazdami
 211Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 211Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 211Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 211Dyskusja Senator Ryszard Knosala
 211Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 11 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
 212  Punkt dwunasty i trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Kodeks wyborczy; stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
 212  Senator Piotr Zientarski
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 212Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Piotrowicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 212Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 212Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 212Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 212Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 212Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 212Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 212Dyskusja Senator Ryszard Bender
 212Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 212Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 212Dyskusja Senator Leon Kieres
 212Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 212Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 212Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 212Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 212Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 212Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 212Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 212Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 212Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 212Dyskusja Do kont. pkt. 13 Do kont. pkt. 12 Zamknięcie łącznej dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 214Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 214Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 214Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 214Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 214Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 214Dyskusja Senator Ryszard Bender
 214Dyskusja Senator Wiesław Dobkowski
 214Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 214Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Adam Rapacki
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 215Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 215Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Senator Maciej Grubski
 215Dyskusja Senator Leszek Piechota
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013
 216Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 216Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Jan Rulewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra, członka Rady Ministrów
minister Michał Boni
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 216Zapytania i odpowiedzi Minister, Członek Rady Ministrów Michał Boni
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 216Zapytania i odpowiedzi Minister, Członek Rady Ministrów Michał Boni
 216Zapytania i odpowiedzi Minister, Członek Rady Ministrów Michał Boni
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 216Zapytania i odpowiedzi Minister, Członek Rady Ministrów Michał Boni
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 216Zapytania i odpowiedzi Minister, Członek Rady Ministrów Michał Boni
 216Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 216Zapytania i odpowiedzi Minister, Członek Rady Ministrów Michał Boni
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 216Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 216Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 216Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 216Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 216Dyskusja Senator Jan Rulewski
 216Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 216Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 216Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 216Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 216Dyskusja Senator Jan Rulewski
 216Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 216Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Wystąpienie ministra, członka Rady Ministrów
minister Michał Boni
 211Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 214Złożone do protokołu Do kont. pkt. 14 Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad
 216Złożone do protokołu Do kont. pkt. 16 Do kont. pkt. 16 Przemówienie senatora Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem szesnastym porządku obrad
 317  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw
 317Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 317Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Adam Leszkiewicz
 317Dyskusja Otwarcie dyskusji
 317Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 320  Punkt dwudziesty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
 320Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 320Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 320Dyskusja Otwarcie dyskusji
 320Dyskusja Do kont. pkt. 20 Zamknięcie dyskusji
 318  Punkt osiemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw
 318Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 318Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 318Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Zdzisław Gawlik
 318Dyskusja Otwarcie dyskusji
 318Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 319  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
 319Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 319Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 319Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 319Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 319Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 319Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
sekretarz stanu Stanisław Gawłowski
 319Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 319Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 319Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 319Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 319Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 319Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 319Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 319Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 319Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 319Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 319Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 319Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 319Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 319Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 319Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 319Dyskusja Otwarcie dyskusji
 319Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 319Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 319Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 319Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 319Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
sekretarz stanu Stanisław Gawłowski
 319Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 19 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 311  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 311Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 311Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 311Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 311Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
 311Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o kierujących pojazdami
Głosowanie nr: 91
 314  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 314Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 314Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 92, 93, 94, 95
 314Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Głosowanie nr: 96
 315  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 315Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 315Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
 315Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Głosowanie nr: 120
 316  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 316Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 316Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Bohdan Paszkowski
 316Sprawozdania Senator Stanisław Karczewski
 316  Senator Kazimierz Wiatr
 316Sprawozdania Senator Mieczysław Augustyn
 316Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
 316Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 - 2013
Głosowanie nr: 131
 317  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 317Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 132, 133, 134, 135, 136
 317Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 137
 318  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 318Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 138
 318Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 139
 320  Do kont. pkt. 20 Punkt dwudziesty porządku obrad (cd.)
 320Głosowanie Głosowanie
 320Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 20 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
Głosowanie nr: 140
 325  Punkt dwudziesty piąty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
 325Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 325Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 141
 325Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
Głosowanie nr: 142
 326  Punkt dwudziesty szósty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy
 326Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 326Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 143
 326Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy
Głosowanie nr: 144
 327  Punkt dwudziesty siódmy porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji
 327Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Stanisław Gogacz
 327Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 145
 327Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej
Głosowanie nr: 146
 328  Punkt dwudziesty ósmy porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 328Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 328Głosowanie Głosowanie
 328Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 147
 321  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 321Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 321Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Górski
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 321Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Górski
 321Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Czesław Piątas
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 321Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 321Dyskusja Otwarcie dyskusji
 321Dyskusja Do kont. pkt. 21 Zamknięcie dyskusji
 322  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
 322Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 322Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Czesława Ostrowska
 322Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 322Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 322Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 322Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 322Dyskusja Otwarcie dyskusji
 322Dyskusja Do kont. pkt. 22 Zamknięcie dyskusji
 323  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
 323Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 323Dyskusja Otwarcie dyskusji
 323Dyskusja Do kont. pkt. 23 Zamknięcie dyskusji
 324  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
 324Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 324Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 324Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 324Dyskusja Otwarcie dyskusji
 324Dyskusja Do kont. pkt. 24 Zamknięcie dyskusji
 319  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 319Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 319Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zdzisław Pupa
 319Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
 319Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 19 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 163
 321  Do kont. pkt. 21 Punktu dwudziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 321Głosowanie Głosowanie
 321Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 21 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 164
 322  Do kont. pkt. 22 Punkt dwudziesty drugi porządku obrad (cd.)
 322Głosowanie Głosowanie
 322Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 22 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
Głosowanie nr: 165
 323  Do kont. pkt. 23 Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad (cd.)
 323  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
 323Głosowanie Głosowanie
 323Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Głosowanie nr: 166
 324  Do kont. pkt. 24 Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad (cd.)
 324  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
 324Głosowanie Głosowanie
 324Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 24 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Głosowanie nr: 167
 312  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 312  Senator Stanisław Karczewski
 312  Wniosek formalny o ponowne odesłanie ustawy do komisji
senator Piotr Zientarski
 312  Senator Stanisław Karczewski
 312  Senator Piotr Zientarski
 312  Senator Wojciech Skurkiewicz
 312  Senator Władysław Ortyl
 312  Senator Stanisław Karczewski
 312  Senator Zdzisław Pupa
 312  Senator Tadeusz Skorupa
 312  Senator Zbigniew Cichoń
 312Głosowanie Głosowanie
 312Podjęcie uchwały Przyjęcie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 168
 312  Senator Stanisław Piotrowicz
 312Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 312Sprawozdania Senator Stanisław Piotrowicz
 312Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
 312Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy - Kodeks wyborczy
Głosowanie nr: 219
 313  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 313Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 313Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 220, 221, 222
 313Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Głosowanie nr: 223
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Marek Konopka
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Józef Bergier
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Henryk Woźniak
 3   Zamknięcie posiedzenia
 320Złożone do protokołu Do kont. pkt. 20 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwudziestym porządku obrad
 320Złożone do protokołu Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem dwudziestym porządku obrad
 319Złożone do protokołu Do kont. pkt. 19 Przemówienie senatora Lucjana Cichosza w dyskusji nad punktem dziewiętnastym porządku obrad
 321Złożone do protokołu Do kont. pkt. 21 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwudziestym pierwszym porządku obrad
 321Złożone do protokołu Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem dwudziestym pierwszym porządku obrad
 322Złożone do protokołu Do kont. pkt. 22 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwudziestym drugim porządku obrad
 322Złożone do protokołu Przemówienie senator Alicji Zając w dyskusji nad punktem dwudziestym drugim porządku obrad
 322Złożone do protokołu Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem dwudziestym drugim porządku obrad
 324Złożone do protokołu Do kont. pkt. 24 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem dwudziestym czwartym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.