Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  68. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci zmarłego senatora Jerzego Baranowskiego
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Senator Bohdan Paszkowski
 1 Porzadek obrad Senator Bohdan Paszkowski
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad sześćdziesiątego ósmego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2011
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra finansów
minister Jan Vincent-Rostowski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 1Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Dyskusja Senator Marek Trzciński
 1 1Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 1Dyskusja Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Dyskusja Senator Sławomir Kowalski
 1 1Dyskusja Senator Małgorzata Adamczak
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Andrzej Szewiński
 1 2Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 2Złożone do protokołu Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Przemówienie senatora Marka Trzcińskiego w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Przemówienie senatora Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 2 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 2 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zdzisław Pupa
 2 4Sprawozdania Senator Stanisław Iwan
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 2 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Joanna Strzelec-Łobodzińska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 2 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 2 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jacek Swakoń
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jacek Swakoń
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jacek Swakoń
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jacek Swakoń
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 2 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 2 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 5Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 2 5Dyskusja Senator Ryszard Bender
 2 5Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 5Dyskusja Senator Paweł Klimowicz
 2 5Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 2 5Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 5 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
 2 6  Punkt szósty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 1
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 2 1Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
 2 1  Senator Kazimierz Wiatr
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy budżetowej na rok 2011
Głosowanie nr: 100
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Głosowanie nr: 110
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
Głosowanie nr: 111
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
Głosowanie nr: 112
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 113
 2 5Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Głosowanie nr: 114
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Głosowanie nr: 115
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Kogut
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Kaleta
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 2 4Złożone do protokołu Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 2 4Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 2 4Złożone do protokołu Przemówienie senatora Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 2 4Złożone do protokołu Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 2 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 2 5Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.