Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  69. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składzie komisji senackich
senator Zbigniew Szaleniec
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad sześćdziesiątego dziewiątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca mniejszości Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 1Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Dyskusja Senator Michał Boszko
 1 1Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 1Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leszek Piechota
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leszek Piechota
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Dyskusja Senator Marek Konopka
 1 3Dyskusja Senator Leszek Piechota
 1 3Dyskusja Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 3Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 1 3Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 4Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Sławomir Dygnatowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Sławomir Dygnatowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Sławomir Dygnatowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zbigniew Włosowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Sławomir Dygnatowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Sławomir Dygnatowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Sławomir Dygnatowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Sławomir Dygnatowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zbigniew Włosowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zbigniew Włosowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Sławomir Dygnatowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 6Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Sławomir Dygnatowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Sławomir Dygnatowski
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Maciej Grubski
 1 6Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senator Alicji Zając w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie
 2 7  Powitanie gości
 2 7Sprawozdania Wystąpienie upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców
przedstawiciel wnioskodawców Mieczysław Augustyn
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Senator Marek Rocki
 2 7Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 2 7Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 2 7Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 7  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie
Głosowanie nr: 1
 2 7Głosowanie Wystąpienie przewodniczącego Senatu Republiki Francuskiej
przewodniczący Gerard Larcher
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 2
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
Głosowanie nr: 50
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Głosowanie nr: 51
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 2 3Sprawozdania Senator Tadeusz Gruszka
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Głosowanie nr: 63
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 78
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Głosowanie nr: 79
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej
Głosowanie nr: 80
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Kaleta
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Paweł Klimowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Henryk Woźniak
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.