Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  70. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad siedemdziesiątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Sprawozdania Senator Ryszard Górecki
 1 1Sprawozdania Senator Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Olech
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Meres
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Dyskusja Senator Paweł Klimowicz
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 3 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 1 5Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Józef Bergier
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Krzysztof Zaremba
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Zaremba
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 6Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Zaremba
 1 6Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Zaremba
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Zaremba
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Zaremba
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Józef Bergier
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Józef Bergier
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Józef Bergier
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Czesław Piątas
 1 6Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Maciej Grubski
 1 6Dyskusja Senator Krzysztof Zaremba
 1 6Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 6Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 6Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 6Dyskusja Senator Marek Rocki
 1 6Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 1 6Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 6Dyskusja Senator Józef Bergier
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r.
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Marek Rocki
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Adam Massalski
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r.
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Włodzimierz Cimoszewicz
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dariusz Daniluk
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Adam Fronczak
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka
 112Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 113Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 113Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 113  Skierowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich do Komisji Ustawodawczej, do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 114  Punkt czternasty porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../... z dnia [...] r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008, KOM(2010) 745
 114Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski
 114Dyskusja Otwarcie dyskusji
 114Dyskusja Senator Grzegorz Wojciechowski
 114Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 115  Punkt piętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych, KOM(2010) 738
 115Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 115Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk
 115Dyskusja Otwarcie dyskusji
 115Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senator Alicji Zając w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora  Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 2 Porzadek obrad Marszałek Bogdan Borusewicz
 2 Porzadek obrad Senator Stanisław Karczewski
 2 Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 2 Porzadek obrad Senator Stanisław Karczewski
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
 216Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 216Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Piotrowicz
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
 217Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 217Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 217Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Senator Jan Rulewski
 217Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 217Dyskusja Senator Leon Kieres
 217Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 217Dyskusja Senator Jan Rulewski
 217Dyskusja Senator Krzysztof Kwiatkowski
 217Dyskusja Senator Leon Kieres
 217Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 217Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 218Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
podsekretarz stanu Krzysztof Łaszkiewicz
 218Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Senator Wiesław Dobkowski
 218Dyskusja Senator Wiesław Dobkowski
 218Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 218Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 218Dyskusja Senator Ryszard Bender
 218Dyskusja Senator Alicja Zając
 218Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 218Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 218Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 218Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 218Głosowanie Głosowanie
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
Głosowanie nr: 2
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 219Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 219Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3
 219Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Głosowanie nr: 4
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 220Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 220Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 5
 220Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Głosowanie nr: 6
 221  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 221Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 221Głosowanie Głosowanie
 221Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 7
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Meres
 2 1Sprawozdania Senator Michał Okła
 2 1Sprawozdania Senator Tadeusz Gruszka
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
 226Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 26
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Głosowanie nr: 27
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy
Głosowanie nr: 28
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 29, 30
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Głosowanie nr: 31
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Krzysztof Zaremba
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Sidorowicz
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie
Głosowanie nr: 41
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r.
Głosowanie nr: 42
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r.
Głosowanie nr: 43
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Głosowanie nr: 44
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych
Głosowanie nr: 45
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 46, 47, 48, 49
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Głosowanie nr: 50
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy
 212Podjęcie uchwały Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka
Głosowanie nr: 51
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu opinii
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Przyjęcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady nr 165/94 i nr 78/2008
Głosowanie nr: 52
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu opinii
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Przyjęcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych
Głosowanie nr: 53
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 54
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
Głosowanie nr: 55
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217Głosowanie Głosowanie
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 56
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jan Rulewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Andrzej Misiołek
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Gruszka
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.