Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  71. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Ślubowanie senatora
 1   Senator Henryk Stokłosa
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: informacja rządu i prokuratora generalnego na temat przebiegu postępowań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn katastrofy rządowego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.
senator Stanisław Piotrowicz
 1 Porzadek obrad Senator Ryszard Bender
 1 Porzadek obrad Senator Piotr Kaleta
 1 Porzadek obrad Senator Zdzisław Pupa
 1 Porzadek obrad Senator Zdzisław Pupa
 1 Porzadek obrad Senator Krzysztof Zaremba
 1 Porzadek obrad Głosowanie
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad siedemdziesiątego pierwszego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Sprawozdania Senator Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie minister nauki i szkolnictwa wyższego
minister Barbara Kudrycka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Ziółkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Marek Rocki
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 1Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Adam Massalski
 1 1Dyskusja Senator Józef Bergier
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Dyskusja Senator Paweł Klimowicz
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Dyskusja Senator Marek Rocki
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1   Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Marek Rocki
 1   Przyjęcie wniosku formalnego
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: debata nad programem prac Komisji Europejskiej na rok 2011
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie komisarza do spraw programowania finansowego i budżetu w Komisji Europejskiej
komisarz Janusz Lewandowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Ziółkowski
 215Zapytania i odpowiedzi Komisarz do spraw Programowania Finansowego i Budżetu w Komisji Europejskiej Janusz Lewandowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 215Zapytania i odpowiedzi Komisarz do spraw Programowania Finansowego i Budżetu w Komisji Europejskiej Janusz Lewandowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Zaremba
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 215Zapytania i odpowiedzi Komisarz do spraw Programowania Finansowego i Budżetu w Komisji Europejskiej Janusz Lewandowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 215Zapytania i odpowiedzi Komisarz do spraw Programowania Finansowego i Budżetu w Komisji Europejskiej Janusz Lewandowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 215Zapytania i odpowiedzi Komisarz do spraw Programowania Finansowego i Budżetu w Komisji Europejskiej Janusz Lewandowski
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Maciej Szpunar
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar
 215  Wystąpienie przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator Edmund Wittbrodt
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 215Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 2 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 3Sprawozdania Senator Zbigniew Cichoń
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 3Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 3 Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 Porzadek obrad Głosowanie
 2 Porzadek obrad Uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 2
 2 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 3 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 3Oświadczenia senatorskie Otwarcie dyskusji
 2 3Oświadczenia senatorskie Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 2 4  Punkt czwarty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 4Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 2 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 4  Do kont. pkt. 4 Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 2 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 2 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Grażyna Henclewska
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 2 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 2 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
 2 5Zapytania i odpowiedzi Naczelnik Wydziału Wdrażania Kredytu Technologicznego w Departamencie Programów Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego Marzena Tymińska-Ładziak
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 5Zapytania i odpowiedzi Naczelnik Wydziału Wdrażania Kredytu Technologicznego w Departamencie Programów Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego Marzena Tymińska-Ładziak
 2 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 5Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 2 5Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 2 5Dyskusja Senator Ryszard Knosala
 2 5Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 5 Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Grażyna Henclewska
 2 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 2 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Adam Fronczak
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 2 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Michał Boszko
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 7Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 7 Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Romaszewski
 2 2Sprawozdania Senator Stanisław Piotrowicz
 2 2Sprawozdania Senator Tadeusz Gruszka
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe
Głosowanie nr: 3
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 2 1Sprawozdania Senator Ryszard Górecki
 2 1Sprawozdania Senator Ryszard Górecki
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Kazimierz Wiatr
 2 1Sprawozdania Senator Władysław Sidorowicz
 2 1Sprawozdania Senator Ryszard Górecki
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
 2 1  Senator Grzegorz Banaś
Głosowanie nr: 124, 125, 126, 127, 128, 129
 2 1  Senator Piotr Andrzejewski
Głosowanie nr: 130
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 131
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Senator Jan Rulewski
 2 7Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 2 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Jarosław Wojtowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Wojtowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Wojtowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Wojtowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Wojtowicz
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Senator Henryk Stokłosa
 2 8Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 2 9  Senator Grzegorz Banaś
 2 9  Senator Grzegorz Banaś
 2 9  Senator Grzegorz Banaś
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Michał Okła
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Okła
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Czesław Piątas
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Czesław Piątas
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Leon Kieres
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Antoni Motyczka
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: drugie czytanie projektów opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), KOM 2010 799
 214Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski
 214Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Jarosław Wojtowicz
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 215Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Piotr Styczeń
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: powołanie członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Zbigniew Karpus
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Zbigniew Karpus
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Zbigniew Karpus
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Zbigniew Karpus
 217Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Zbigniew Karpus
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Zbigniew Karpus
 217Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Zbigniew Karpus
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Zbigniew Karpus
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Zbigniew Karpus
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Zbigniew Karpus
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Grzegorz Motyka
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Grzegorz Motyka
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Grzegorz Motyka
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Grzegorz Motyka
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Grzegorz Motyka
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Bolesław Orłowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Bolesław Orłowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Bolesław Orłowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Bolesław Orłowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Bolesław Orłowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Bolesław Orłowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Bolesław Orłowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Bolesław Orłowski
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Waldemar Rezmer
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Waldemar Rezmer
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 217Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Waldemar Rezmer
 217  Senator Stanisław Karczewski
 217Głosowanie Tajne głosowanie
 217  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
 2 3Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 139
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 148
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 149, 150, 151
 2 5Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Głosowanie nr: 152
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
 2 6Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Głosowanie nr: 170
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Głosowanie nr: 181
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 182
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Głosowanie nr: 183
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Głosowanie nr: 184
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 185
 211Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Głosowanie nr: 186
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.
Głosowanie nr: 187
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 13 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.
Głosowanie nr: 188
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214  Przystąpienie do trzeciego czytania  projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), KOM 2010 799
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Przyjęcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), KOM 2010 799
Głosowanie nr: 189
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 15 Podjęcie uchwały  w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Głosowanie nr: 190
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Henryk Stokłosa
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Karczewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Gruszczyński
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Paweł Klimowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 2 5Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 2 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 211Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 211Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 212Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 213Złożone do protokołu Do kont. pkt. 13 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 215Złożone do protokołu Do kont. pkt. 15 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem piętnastym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.