Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  72. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie ofiar trzęsienia ziemi w Japonii
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 Porzadek obrad Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad siedemdziesiątego drugiego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Zaremba
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Zaremba
 1 1Dyskusja Senator Wiesław Dobkowski
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 1 1Dyskusja Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Stokłosa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
sekretarz stanu Mieczysław Kasprzak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysław Kasprzak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Stokłosa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysław Kasprzak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysław Kasprzak
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Henryk Stokłosa
 1 2Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 2Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 2Dyskusja Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Wiesław Dobkowski
 1 1Sprawozdania Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Sprawozdania Senator Krzysztof Zaremba
 1 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach
Głosowanie nr: 11
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 3Zapytania i odpowiedzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo probiercze
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Grażyna Henclewska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Miar Janina Popowska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Miar Janina Popowska
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
prezes Jacek Sadowy
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 5Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
 1 6  Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 6Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 6Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 6Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 6Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 6Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 6 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Radosław Stępień
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Witold Idczak
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
podsekretarz stanu Marcin Idzik
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcin Idzik
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcin Idzik
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Lucjana Cichosza w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Wach
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Grzegorz Wałejko
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Grzegorz Wałejko
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 211Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Grzegorz Wałejko
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 211Dyskusja Senator Grzegorz Czelej
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Grzegorz Wałejko
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Leon Kieres
 212Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 212Dyskusja Senator Leon Kieres
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
podsekretarz stanu Maciej Banach
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 213  Do kont. pkt. 13 Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Leon Kieres
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 214Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra kultury i dziedzictwa narodowego
minister Bogdan Zdrojewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 214Zapytania i odpowiedzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Senator Marek Rocki
 214Dyskusja Senator Andrzej Szewiński
 214Dyskusja Senator Michał Boszko
 214Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 214Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 214Dyskusja Senator Barbara Borys-Damięcka
 214Dyskusja Senator Leon Kieres
 214Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 214Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 214Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 215Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Skierowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
 216Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 217Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji
 218Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
senator sprawozdawca Andrzej Person
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 218Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 218Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 218Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 218Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 218  Do kont. pkt. 18 Skierowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji do Komisji Ustawodawczej, do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 20. rocznicę powstania Grupy Wyszehradzkiej
 219Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Leon Kieres
 219Dyskusja Otwarcie dyskusji
 219Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 219Dyskusja Do kont. pkt. 19 Zamknięcie dyskusji
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 220Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 220Głosowanie Głosowanie
 220Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 12
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Ortyl
 2 2Sprawozdania Senator Jan Wyrowiński
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Głosowanie nr: 51
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Andrzejewski
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Głosowanie nr: 68
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy - Prawo probiercze
Głosowanie nr: 76
 2 5  Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2   Bisztyga&
9;71
 2 5Sprawozdania Do kont. pkt. 5 Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 77, 78
 2 5  Senator Jan Wyrowiński
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
Głosowanie nr: 79
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 2 6Sprawozdania Senator Tadeusz Gruszka
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
Głosowanie nr: 90
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 91
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Głosowanie nr: 92
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
 2 8Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Głosowanie nr: 101
 2 9  Do kont. pkt. 9 Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Do kont. pkt. 8 Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 9 Do kont. pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
Głosowanie nr: 102
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 210Sprawozdania Senator Piotr Andrzejewski
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie
Głosowanie nr: 103
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
 211Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 111
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Głosowanie nr: 112
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 13 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.
Głosowanie nr: 113
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 215Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 215Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 114, 115
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu  projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Głosowanie nr: 116
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 216Głosowanie Głosowanie
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Głosowanie nr: 117
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 217Głosowanie Głosowanie
 217Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 17 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu  projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Głosowanie nr: 118
 218  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 218  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji
 218Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
senator sprawozdawca Andrzej Person
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 218Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 218  Senator Bogdan Borusewicz
 218Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 119
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 120
 219  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 219  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w 20. rocznicę powstania Grupy Wyszechradzkiej
 219Głosowanie Głosowanie
 219Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w 20. rocznicę powstania Grupy Wyszehradzkiej
Głosowanie nr: 121
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 214Sprawozdania Senator Wojciech Skurkiewicz
 214Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
 214Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 14 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 135
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Rafał Muchacki
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Gruszka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Jurcewicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Paweł Klimowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Henryk Woźniak
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 2 9Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 2 9Złożone do protokołu Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 2 9Złożone do protokołu Przemówienie senator Alicji Zając w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 210Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 211Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 212Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 212Złożone do protokołu Przemówienie senator Alicji Zając w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 213Złożone do protokołu Do kont. pkt. 13 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 214Złożone do protokołu Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad
 217Złożone do protokołu Do kont. pkt. 17 Przemówienie senator Alicji Zając w dyskusji nad punktem siedemnastym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.