Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  73. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 Porzadek obrad Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 Porzadek obrad Senator Mariusz Witczak
 1 Porzadek obrad Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 Porzadek obrad Senator Jan Wyrowiński
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad siedemdziesiątego trzeciego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o kobiecym obozie koncentracyjnym KL Ravensbrueck
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o kobiecym obozie koncentracyjnym KL Ravensbrueck
 1 1Głosowanie Głosowanie
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrueck (KL Ravensbrueck)
Głosowanie nr: 2
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przewodnicząca Klubu Byłych Jeńców Obozu Koncentracyjnego dla Kobiet Ravensbrueck Alicja Gawlikowska
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra - członka Rady Ministrów
minister Michał Boni
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Minister - Członek Rady Ministrów Michał Boni
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Minister - Członek Rady Ministrów Michał Boni
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Minister - Członek Rady Ministrów Michał Boni
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Minister - Członek Rady Ministrów Michał Boni
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 2Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 2Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 2Dyskusja Senator Wiesław Dobkowski
 1 2Dyskusja Senator Paweł Klimowicz
 1 2Dyskusja Senator Grzegorz Czelej
 1 2Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Dyskusja Senator Łukasz Abgarowicz
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 2Dyskusja Senator Łukasz Abgarowicz
 1 2Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 2Dyskusja Senator Krzysztof Zaremba
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 2Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 2Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 2Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra - członka Rady Ministrów
minister Michał Boni
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Karczewski
 1 2Sprawozdania Senator Stanisław Karczewski
 1 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3
 1 2Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 2 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
Głosowanie nr: 4
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o efektywności energetycznej
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Iwan
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 1 4Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji
wiceprezes Piotr Gryska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Piotr Gryska
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Andrzej Włodarczyk
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Wiesław Dobkowski
 1 8Dyskusja Senator Piotr Gruszczyński
 1 8Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 8Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 8 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Maciej Grabowski
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Maciej Grabowski
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 9 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Alicja Zając
 113Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
sekretarz stanu Stanisław Gawłowski
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 114  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r.
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 114Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 114Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 114Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 114Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
podsekretarz  stanu Zbigniew Włosowicz
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zbigniew Włosowicz
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zbigniew Włosowicz
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zbigniew Włosowicz
 114Dyskusja Otwarcie dyskusji
 114Dyskusja Senator Maciej Grubski
 114Dyskusja Senator Leon Kieres
 114Dyskusja Senator Jan Rulewski
 114Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 114Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Władysława Dajczaka w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Przemówienie senatora Henryka Stokłosy w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Przemówienie senatora Marka Trzcińskiego w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Henryka Stokłosy w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 110Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 110Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 113Złożone do protokołu Do kont. pkt. 13 Do kont. pkt. 13 Przemówienie senatora Stanisław Bisztygi w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 114Złożone do protokołu Do kont. pkt. 14 Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały dla uczczenia postaci i dokonań błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 218Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 218Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 218  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały dla uczczenia postaci i dokonań błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego
 218Głosowanie Głosowanie
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały dla uczczenia postaci i dokonań błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego
Głosowanie nr: 5
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o działalności leczniczej
 2   Senator Jan Rulewski
 211Sprawozdania Do kont. pkt. 11 Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Jakub Szulc
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 211Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 211Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 211Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 211Dyskusja Senator Zbigniew Pawłowicz
 211Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 211Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 211Dyskusja Senator Zbigniew Pawłowicz
 211Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 211Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 11 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Jakub Szulc
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw
 215Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Hanna Majszczyk
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 215Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 215Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Senator Ireneusz Niewiarowski
 215Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 215Dyskusja Senator Grzegorz Wojciechowski
 215Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 215  Wniosek formalny o przeprowadzenie trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw na obecnym posiedzeniu Senatu
senator Ireneusz Niewiarowski
 215  Do kont. pkt. 15 Przyjęcie wniosku formalnego
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej
 216Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw
 217Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Gogacz
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2010 roku (podczas Prezydencji belgijskiej)
 219Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
sekretarz stanu Jan Borkowski
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 219Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 219Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 219Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Olech
 219Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 219Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 219Dyskusja Otwarcie dyskusji
 219Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 219Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 219Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 219Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
sekretarz stanu Jan Borkowski
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 6
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Głosowanie nr: 7
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o efektywności energetycznej
Głosowanie nr: 19
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 20, 21, 22, 23, 24, 25
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 26
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 27
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 28
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 29
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Głosowanie nr: 30
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Wiesław Dobkowski
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 31, 32, 33, 34
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Głosowanie nr: 35
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 36, 37, 38, 39
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 40
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
Głosowanie nr: 41
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Głosowanie nr: 42
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.
Głosowanie nr: 43
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r.
Głosowanie nr: 44
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw
 215Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 215Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Wojciechowski
 215Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 45, 46, 47, 48, 49, 50
 215Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 15 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 51
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej
 216Głosowanie Głosowanie
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej
Głosowanie nr: 52
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw
 217Głosowanie Głosowanie
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 53
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 211Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Karczewski
 211Sprawozdania Senator Stanisław Karczewski
 211Sprawozdania Senator Stanisław Karczewski
 211Sprawozdania Senator Piotr Kaleta
 211Sprawozdania Senator Tadeusz Gruszka
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o działalności leczniczej
Głosowanie nr: 123
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Skorupa
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Piotrowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Marek Konopka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 2   Zamknięcie posiedzenia
 215Złożone do protokołu Do kont. pkt. 15 Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem piętnastym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.