Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  74. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Senator Ryszard Bender
 1   Uczczenie pamięci ofiar zbrodni katyńskiej
 1 Porzadek obrad Podtrzymanie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: informacja prezesa Rady Ministrów na temat przedstawionego przez stronę rosyjską raportu MAK dotyczącego katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010 r. oraz na temat działań podjętych przez rząd RP w celu wyjaśnienia katastrofy i wkładu prac strony polskiej na ostateczny kształt raportu MAK
senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Senator Zdzisław Pupa
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Piotrowicz
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 1   Uczczenie pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
 1 Porzadek obrad Senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Senator Piotr Andrzejewski
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 1Sprawozdania Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks wyborczy
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jacek Swakoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jacek Swakoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Olech
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 1  Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 2Sprawozdania Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 1Sprawozdania Do kont. pkt. 1 Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Bohdan Paszkowski
 1 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Głosowanie nr: 7
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Głosowanie Głosowanie
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks wyborczy
Głosowanie nr: 8
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 3Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 3Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 3Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 3Dyskusja Senator Waldemar Kraska
 1 3Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 1 3Dyskusja Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 3Dyskusja Senator Rafał Muchacki
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 3Dyskusja Senator Waldemar Kraska
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Pawłowicz
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Karczewski
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Waldemar Kraska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 4Dyskusja Senator Waldemar Kraska
 1 4  Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Leszek Piechota
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leszek Piechota
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leszek Piechota
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Jakub Szulc
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 6Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
sekretarz stanu Stanisław Gawłowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Piotra Zientarskiego w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"
senator Michał Wojtczak
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 2 7Sprawozdania Senator Paweł Klimowicz
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Misiołek
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca mniejszości Henryk Górski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Misiołek
 2 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 2 7Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 7 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o petycjach
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 8Sprawozdania Senator Leon Kieres
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 2 8Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 2 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 8  Do kont. pkt. 8 Skierowanie projektu ustawy o petycjach do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 9Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 9 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 8 Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Do kont. pkt. 9 Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt:  stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 210Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Kazimierz Jaworski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Jaworski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Jaworski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Jaworski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 211Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 211Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 211Dyskusja Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 211Dyskusja Senator Antoni Motyczka
 211Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 211Dyskusja Senator Ryszard Bender
 211Dyskusja Senator Adam Massalski
 211Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 211Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 211Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 211Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 211Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 211  Do kont. pkt. 11 Skierowanie projektu uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego do Komisji Ustawodawczej
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Stanisław Gorczyca
 212Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zdzisław Pupa
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gorczyca
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 212Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 212Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 212Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
senator Piotr Zientarski
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 9
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Karczewski
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Głosowanie nr: 21
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Waldemar Kraska
 2 4Sprawozdania Senator Stanisław Karczewski
 2 4Głosowanie Głosowani
Głosowanie nr: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Głosowanie nr: 46
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Leszek Piechota
 2 5Sprawozdania Senator Ryszard Knosala
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
Głosowanie nr: 54
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 55
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 2 7Sprawozdania Senator Maciej Grubski
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Kaleta
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
 2 7Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 69
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o petycjach
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
 2 8Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o petycjach
Głosowanie nr: 78
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 210Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 79
 210Podjęcie uchwały Niepodjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 211Sprawozdania Senator Piotr Andrzejewski
 211Sprawozdania Senator Piotr Zientarski
 211Sprawozdania Senator Piotr Zientarski
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 80, 81, 82
 211Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 11 Podjęcie uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego
Głosowanie nr: 83
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator Marek Konopka
 212Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zdzisław Pupa
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"
Głosowanie nr: 84
 214  Punkt czternasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
 214Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Kaleta
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 85, 86, 87, 88, 89
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia  do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
Głosowanie nr: 90
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Karczewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Gruszczyński
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Romaszewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Paweł Klimowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 2 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Piotra Zientarskiego w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 2 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 211Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.