Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  75. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Podtrzymanie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: informacja rządu na temat zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu podczas uroczystości 10 kwietnia 2011 r. pod Pałacem Prezydenckim, w szczególności sposobu traktowania posłów i senatorów RP
senator Stanisław Karczewski
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Michał Okła
 1 1Sprawozdania Senator Michał Okła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Okła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Okła
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Adam Fronczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Stokłosa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Stokłosa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Otwarcie dyskusji
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
senator Janusz Sepioł
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 1 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Adam Fronczak
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiana w składzie komisji senackiej
senator Zbigniew Szaleniec
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kredycie konsumenckim
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wiceprezes Jarosław Król
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Król
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Król
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Król
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Król
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Król
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Król
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Król
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Król
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Król
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Król
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 4Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 1 4Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych  Komisji Zdrowia oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Sprawozdania Senator Henryk Woźniak
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Karczewski
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Bohdan Paszkowski
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca  Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Koordynator do spraw Krajowego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii Barbara Wilamowska
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Koordynator do spraw Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Barbara Wilamowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Koordynator do spraw Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Barbara Wilamowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Koordynator do spraw Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Barbara Wilamowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 3 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Dalszy ciąg przemówienia senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Dyskusja Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Dyskusja Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Dyskusja Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Koordynator do spraw Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Barbara Wilamowska
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 2 3Zapytania i odpowiedzi Koordynator do spraw Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Barbara Wilamowska
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Koordynator do spraw Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Barbara Wilamowska
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 3Zapytania i odpowiedzi Koordynator do spraw Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Barbara Wilamowska
 2 3Zapytania i odpowiedzi Koordynator do spraw Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Barbara Wilamowska
 2 3Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Piotr Kluz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Piotr Kluz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Piotr Kluz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Koordynator do spraw Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Barbara Wilamowska
 2 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 3Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 2 3Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 2 3Dyskusja Senator Andrzej Szewiński
 2 3Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 2 3Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 2 3Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 2 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 3Dyskusja Senator Ryszard Bender
 2 3Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 2 3Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 2 3Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 2 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 2 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 2 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Andrzej Butra
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Butra
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Butra
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Butra
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Butra
 2 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 5Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 2 5Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 2 5Dyskusja Senator Leon Kieres
 2 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 2 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 7Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 2 8  ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: zmiana w składzie komisji senackiej
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
Głosowanie nr: 2
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Michał Okła
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Karczewski
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Głosowanie nr: 68
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
Głosowanie nr: 77
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Piotrowicz
 2 3Sprawozdania Senator Stanisław Piotrowicz
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 78
 2 3Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 79
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o kredycie konsumenckim
Głosowanie nr: 89
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 90
 2 6Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych
Głosowanie nr: 91
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 92
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
Głosowanie nr: 93
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 94, 95, 96, 97, 98, 99
 2 5Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
Głosowanie nr: 100
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Piotrowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Paweł Klimowicz
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Piotra Zientarskiego w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2 3Złożone do protokołu Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 2 5Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 2 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 6Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 2 7Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 2 7Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.