Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  78. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Podtrzymanie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: informacja prezesa Rady Ministrów na temat ustaleń poczynionych w trakcie postępowań dotyczących katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010 r.
senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Piotrowicz
 1 Porzadek obrad Senator Mariusz Witczak
 1 Porzadek obrad Senator Kazimierz Wiatr
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Senator Kazimierz Wiatr
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składzie komisji senackich
senator Zbigniew Szaleniec
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: informacja rządu w sprawie realizacji budowy dróg i autostrad, aktualnej sytuacji oraz kwestii budowy autostrady A2
senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Senator Marek Rocki
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Karczewski
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 2
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: informacja rządu na temat sytuacji na polskim rynku warzyw
senator Piotr Kaleta
 1 Porzadek obrad Senator Mariusz Witczak
 1 Porzadek obrad Senator Mariusz Witczak
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 3
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad siedemdziesiątego ósmego posiedzenia
 1 Porzadek obrad Senator Zdzisław Pupa
 1 Porzadek obrad Senator Zdzisław Pupa
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Hanna Trojanowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Janusz Włodarski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Janusz Włodarski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Hanna Trojanowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 1 1Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Zdzisław Gawlik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 1 2Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 2Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra - członka Rady Ministrów
minister Michał Boni
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Leszek Piechota
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra środowiska
minister Andrzej Kraszewski
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Minister Środowiska Andrzej Kraszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Środowiska Andrzej Kraszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Środowiska Andrzej Kraszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Środowiska Andrzej Kraszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Środowiska Andrzej Kraszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Środowiska Andrzej Kraszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Środowiska Andrzej Kraszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Środowiska Andrzej Kraszewski
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 1 4Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 1 4Dyskusja Senator Marek Rocki
 1 4Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 4Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 1 4Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 5Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 5Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 5Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 1 5Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 5Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 5Dyskusja Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 5Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 5  Do kont. pkt. 5 Senator Norbert Krajczy
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Andrzej Person
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Magdalena Gaj
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 1 6Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Lucjana Cichosza w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Wach
 2 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Grzegorz Wałejko
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Adam Massalski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
podsekretarz stanu Witold Jurek
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Witold Jurek
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Witold Jurek
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Alicja Zając
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Alicja Zając
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
sekretarz stanu Piotr Żuchowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 2 9Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 9Dyskusja Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 2 9Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r.
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej senator sprawozdawca Marek Trzciński
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
 211Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 211Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 211Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 211Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 11 Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jan Olech
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Rafał Baniak
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2010 roku
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 213Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 213Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 213Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 213Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 213Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 213Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Okła
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 213Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 213Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 213Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 213Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Grażyna Sztark
 213Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 213Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 213Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 213Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 213Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 213Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Maciej Grubski
 213Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 213Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 4
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych  Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 5, 6
 2 1  Senator Jan Wyrowiński
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 7
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
Głosowanie nr: 23
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Głosowanie nr: 24
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 67
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 124
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Andrzejewski
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej
Głosowanie nr: 156
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Głosowanie nr: 157
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa
Głosowanie nr: 158
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.
Głosowanie nr: 159
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r.
Głosowanie nr: 160
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
 211  Senator Piotr Andrzejewski
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej i Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator Zbigniew Szaleniec
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 161
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
Głosowanie nr: 162
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 163
 212Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 164
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jan Dobrzyński
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Wiesław Dobkowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Paweł Klimowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Henryk Woźniak
 2   Zamknięcie obrad
 2 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 2 7Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 2 7Złożone do protokołu Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 2 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 2 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 2 9Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 2 9Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 210Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 212Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.