Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  79. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Senator Władysław Ortyl
 1 Porzadek obrad Senator Jan Wyrowiński
 1 Porzadek obrad Senator Kazimierz Wiatr
 1 Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Senator Władysław Ortyl
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad siedemdziesiątego dziewiątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powołany przez Sejm Łukasz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powołany przez Sejm Łukasz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powołany przez Sejm Łukasz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powołany przez Sejm Łukasz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leszek Piechota
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powołany przez Sejm Łukasz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grażyna Sztark
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powołany przez Sejm Łukasz Kamiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi PrezesInstytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powołany przez Sejm Łukasz Kamiński
 1 1Głosowanie Tajne głosowanie
 1 1  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Piotr Kołodziejczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 2Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Senator Józef Bergier
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Piotr Kołodziejczyk
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Dyskusja Senator Przemysław Błaszczyk
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Piotr Kołodziejczyk
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2010 roku
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 5Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w roku 2010 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 1 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 6Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 6Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Grzegorz Wałejko
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 8Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Grażyna Sztark
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Janusz Żbik
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 9Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tadeusz Gruszka
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 110Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 10 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Maciej Kaliski
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 111Sprawozdania Senator Mieczysław Augustyn
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 111Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 213Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 13 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Wiesław Szczuka
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tadeusz Gruszka
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tadeusz Gruszka
 214Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Radosław Stępień
 214Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie głównego inspektora transportu drogowego
główny inspektor Tomasz Połeć
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 214Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Senator Marek Trzciński
 215Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 15 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności
Głosowanie nr: 2
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Głosowanie nr: 9
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Głosowanie nr: 10
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2010 roku
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2010 roku
Głosowanie nr: 11
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Głosowanie nr: 12
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Głosowanie nr: 13
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Głosowanie nr: 14
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tadeusz Gruszka
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
Głosowanie nr: 15
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku
Głosowanie nr: 16
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym
Głosowanie nr: 17
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 213Sprawozdania Senator Norbert Krajczy
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 18
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 19, 20, 21, 22, 23
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych
Głosowanie nr: 24
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 25
 216Sprawozdania Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Głosowanie Głosowanie
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie
Głosowanie nr: 26
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Gruszczyński
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Lucjan Cichosz
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.