Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  80. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad osiemdziesiątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Piotr Styczeń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 1Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Massel
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Massel
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 4Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 4Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Andrzej Massel
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Włodzimierz Cimoszewicz
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Antoni Motyczka
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Alicja Zając
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Marek Haber
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 110Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 110Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 110Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 110Dyskusja Senator Józef Bergier
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 111Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Marek Haber
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 112Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 112Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 112  Senator Piotr Zientarski
 112  Do kont. pkt. 12 Skierowanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 113Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 113Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 113Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 113Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 113Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 113  Senator Piotr Zientarski
 113Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
 113  Do kont. pkt. 13 Skierowanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 114  Punkt czternasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 114Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 114Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 114Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 114Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wałejko
 114Dyskusja Otwarcie dyskusji
 114Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 114Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 114Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 114  Do kont. pkt. 14 Senator Zbigniew Cichoń
 115  Punkt piętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
 115Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 115Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
 115Dyskusja Otwarcie dyskusji
 115Dyskusja Senator Leon Kieres
 115Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 115Dyskusja Senator Leon Kieres
 115Dyskusja Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 115Dyskusja Senator Leon Kieres
 115Dyskusja Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 115Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 116  Punkt szesnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
 116Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 116Dyskusja Otwarcie dyskusji
 116Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP
podsekretarz stanu Irena Wóycicka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Irena Wóycicka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Irena Wóycicka
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Irena Wóycicka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Iwana w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisław Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 112Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 114Złożone do protokołu Do kont. pkt. 14 Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad
 115Złożone do protokołu Do kont. pkt. 15 Do kont. pkt. 15 Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem piętnastym porządku obrad
 116Złożone do protokołu Do kont. pkt. 16 Do kont. pkt. 16 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem szesnastym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Iwana w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senator Alicji Zając w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 217Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 217Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 217Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 217Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 217Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 217Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 217Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 217Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 217Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 217Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 217Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 217Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 217Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 217Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 217Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 217Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 217Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 217Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 218Głosowanie Głosowanie
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 1
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Kaleta
 2 1Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 9
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 10
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym
Głosowanie nr: 11
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
Głosowanie nr: 12
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe
Głosowanie nr: 13
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Głosowanie nr: 14
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 15
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka
Głosowanie nr: 16
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 17, 18, 19, 20
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Głosowanie nr: 21
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.
Głosowanie nr: 22
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.
Głosowanie nr: 23
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 24, 25, 26, 27, 28, 29
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
Głosowanie nr: 30
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
Głosowanie nr: 31
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 32, 33
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Głosowanie nr: 34
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 213Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 35
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Głosowanie nr: 36
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 214Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Cichoń
 214Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 37, 38
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Głosowanie nr: 39
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
Głosowanie nr: 40
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
 216Głosowanie Głosowanie
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
Głosowanie nr: 41
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Szaleniec
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Kogut
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Lucjan Cichosz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jan Rulewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Piotrowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Marek Konopka
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.