Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  81. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci ofiar zamachów w Norwegii
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Senator Zbigniew Meres
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania punktów szóstego i siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
senator Kazimierz Wiatr
 1 Porzadek obrad Senator Zbigniew Meres
 1 Porzadek obrad Senator Zbigniew Meres
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad osiemdziesiątego pierwszego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra kultury i dziedzictwa narodowego
minister Bogdan Zdrojewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 1Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 1 1Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie ministra kultury i dziedzictwa narodowego
minister Bogdan Zdrojewski
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 1 2Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 2 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 14
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2010 roku
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nasiennictwie
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca mniejszości Ireneusz Niewiarowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Jarosław Wojtowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Wojtowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Wojtowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Wojtowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Wojtowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Wojtowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Wojtowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Wojtowicz
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 4Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 1 4Dyskusja Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Dyskusja Senator Jan Olech
 1 4Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 4Dyskusja Senator Ireneusz Niewiarowski
 1 4Dyskusja Senator Rafał Muchacki
 1 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Wojtowicz
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Jarosław Wojtowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Wojtowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 6Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 9 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 110Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Mieczysław Augustyn
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Michał Boszko
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator Paweł Klimowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 110Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Więckiewicz
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Adam Massalski
 110Dyskusja Senator Leon Kieres
 110Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 110Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 10 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Dominik Radziwiłł
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r.
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Antoni Motyczka
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 114  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Antoni Motyczka
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 114Dyskusja Otwarcie dyskusji
 114Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 115  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r.
 115Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 115Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 115Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Dominik Radziwiłł
 115Dyskusja Otwarcie dyskusji
 115Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 118  Punkt osiemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
 118Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Czelej
 118Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Dominik Radziwiłł
 118Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 118Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dominik Radziwiłł
 118Dyskusja Otwarcie dyskusji
 118Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 119  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
 119Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 119Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Dominik Radziwiłł
 119Dyskusja Otwarcie dyskusji
 119Dyskusja Do kont. pkt. 19 Zamknięcie dyskusji
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Stanisława Iwana w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Stanisława Iwana w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 110Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 113Złożone do protokołu Do kont. pkt. 13 Do kont. pkt. 13 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 114Złożone do protokołu Do kont. pkt. 14 Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o usługach płatniczych
senator Kazimierz Kleina
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
sprawozdawca mniejszości Stanisław Piotrowicz
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra sprawiedliwości
minister Krzysztof Kwiatkowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 2 7Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 2 7Zapytania i odpowiedzi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
 2 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa
wiceprzewodniczący Roman Kęska
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 2 7Dyskusja Senator Leon Kieres
 2 7Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 2 7Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 2 7Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 7Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 7 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 216Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
 217  Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 217Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 217Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa
 220Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 220Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Leon Kieres
 220Dyskusja Otwarcie dyskusji
 220Dyskusja Do kont. pkt. 20 Zamknięcie dyskusji
 222  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kontroli w administracji rządowej
 222Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 222Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 222Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji
wiceprezes Piotr Gryska
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 222Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Piotr Gryska
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 222Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Piotr Gryska
 222Dyskusja Otwarcie dyskusji
 222Dyskusja Do kont. pkt. 22 Zamknięcie dyskusji
 223  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
 223Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 223Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 223Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie szefa służby cywilnej
szef Sławomir Brodziński
 223Dyskusja Otwarcie dyskusji
 223Dyskusja Do kont. pkt. 23 Zamknięcie dyskusji
 224  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
 224Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 224Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
sekretarz stanu Mieczysław Kasprzak
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 224Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysław Kasprzak
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 224Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysław Kasprzak
 224Dyskusja Otwarcie dyskusji
 224Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 224Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 224Dyskusja Do kont. pkt. 24 Zamknięcie dyskusji
 221  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o usługach płatniczych
 221Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 221Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Czelej
 221Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Dominik Radziwiłł
 221Dyskusja Otwarcie dyskusji
 221Dyskusja Senator Grzegorz Czelej
 221Dyskusja Do kont. pkt. 21 Zamknięcie dyskusji
 225  Punkt dwudziesty piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
 225Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 225Dyskusja Otwarcie dyskusji
 225Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 225Dyskusja Do kont. pkt. 25 Zamknięcie dyskusji
 226  Punkt dwudziesty szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
 226Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 226Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 226Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 226Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 226Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 226Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 226Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 226Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 226Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 226Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 226Dyskusja Otwarcie dyskusji
 226Dyskusja Senator Andrzej Szewiński
 226Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 226Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 226Dyskusja Do kont. pkt. 26 Zamknięcie dyskusji
 227  Punkt dwudziesty siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
 227Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 227Sprawozdania Senator Zbigniew Meres
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 227Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 227Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 227Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 227Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 227Dyskusja Otwarcie dyskusji
 227Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 227Dyskusja Senator Zbigniew Meres
 227Dyskusja Do kont. pkt. 27 Zamknięcie dyskusji
 228  Punkt dwudziesty ósmy porządku obrad: informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2010
 228Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski
 228Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 228Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 228Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 228Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski
 228Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 228Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski
 228Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 228Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 228Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 228Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski
 228Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 228Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 228Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski
 228Dyskusja Otwarcie dyskusji
 228Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 226Złożone do protokołu Do kont. pkt. 26 Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem dwudziestym szóstym porządku obrad
 226Złożone do protokołu Do kont. pkt. 26 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem dwudziestym szóstym porządku obrad
 227Złożone do protokołu Do kont. pkt. 27 Do kont. pkt. 27 Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem dwudziestym siódmym porządku obrad
 3 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Andrzejewski
 3 1Sprawozdania Senator Wojciech Skurkiewicz
 3 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
 3 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 41
 3 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 3 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski
 3 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
 3 4  Senator Ireneusz Niewiarowski
 3 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nasiennictwie
Głosowanie nr: 51
 3 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 3 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 52
 3 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
Głosowanie nr: 53
 3 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 3 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 3 6Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 3 6Sprawozdania Senator Stanisław Bisztyga
 3 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
 3 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa
Głosowanie nr: 63
 3 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 3 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 3 7Sprawozdania Senator Piotr Zientarski
 3 7Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Piotrowicz
 3 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
 3 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 80
 3 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 3 8Głosowanie Głosowanie
 3 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
Głosowanie nr: 81
 3 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 3 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 3 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 82, 83
 3 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe
Głosowanie nr: 84
 310  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 310Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 310  Senator Kazimierz Wiatr
 310Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 85, 86, 87, 88, 89
 310Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 90
 311  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 311Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 311Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 91, 92, 93, 94, 95
 311Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 96
 312  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 312Głosowanie Głosowanie
 312Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Głosowanie nr: 97
 313  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 313Głosowanie Głosowanie
 313Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r.
Głosowanie nr: 98
 314  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 314Głosowanie Głosowanie
 314Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.
Głosowanie nr: 99
 315  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 315Głosowanie Głosowanie
 315Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r.
Głosowanie nr: 100
 316  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 316  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 316Głosowanie Głosowanie
 316Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Głosowanie nr: 101
 317  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 317Głosowanie Głosowanie
 317Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
Głosowanie nr: 102
 318  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 318Głosowanie Głosowanie
 318Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
Głosowanie nr: 103
 319  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 319Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 319Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 104, 105, 106
 319Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 107
 320  Do kont. pkt. 20 Punkt dwudziesty porządku obrad (cd.)
 320Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Leon Kieres
 320Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 108
 320Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa
Głosowanie nr: 109
 321  Do kont. pkt. 21 Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 321Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 110, 111, 112, 113, 114
 321Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o usługach płatniczych
Głosowanie nr: 115
 322  Do kont. pkt. 22 Punkt dwudziesty drugi porządku obrad (cd.)
 322Sprawozdania Głosowanie
 322Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o kontroli w administracji rządowej
Głosowanie nr: 116
 323  Do kont. pkt. 23 Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad (cd.)
 323Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 323Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 117, 118, 119, 120, 121, 122
 323Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 123
 324  Do kont. pkt. 24 Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad (cd.)
 324Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 124, 125, 126
 324Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 127
 325  Do kont. pkt. 25 Punkt dwudziesty piąty porządku obrad (cd.)
 325Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 325Sprawozdania Senator Zdzisław Pupa
 325Głosowanie Głosowanie
 325Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
Głosowanie nr: 128
 326  Do kont. pkt. 26 Punkt dwudziesty szósty porządku obrad (cd.)
 326Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 326Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
 326Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Głosowanie nr: 162
 327  Do kont. pkt. 27 Punkt dwudziesty siódmy porządku obrad (cd.)
 327Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 327Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
 327Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Głosowanie nr: 204
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Chróścikowski
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 3   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.