Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  82. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1   Senator Władysław Ortyl
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad osiemdziesiątego drugiego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 1Sprawozdania Senator Zbigniew Meres
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Adam Rapacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: informacja na temat badania okoliczności i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r., z uwzględnieniem uwag zawartych w końcowym raporcie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Parulski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Parulski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Członek Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Piotr Lipiec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 1 2Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Parulski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wojskowy Prokurator Okręgowy w Warszawie Ireneusz Szeląg
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 1 2Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Parulski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Parulski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wojskowy Prokurator Okręgowy w Warszawie Ireneusz Szeląg
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wojskowy Prokurator Okręgowy w Warszawie Ireneusz Szeląg
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wojskowy Prokurator Okręgowy w Warszawie Ireneusz Szeląg
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 2Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 2Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 2Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 2Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 2Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 2Dyskusja Senator Alicja Zając
 1 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 2 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie generalnego inspektora ochrony danych osobowych
generalny inspektor Wojciech Wiewiórowski
 2 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 1Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 2 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Senator Zbigniew Romaszewski
 2   Senator Andrzej Szewiński
 2   Senator Leon Kieres
 2   Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 2   Senator Zbigniew Cichoń
 2   Senator Leszek Piechota
 2   Senator Kazimierz Jaworski
 2   Senator Stanisław Piotrowicz
 2   Senator Tadeusz Gruszka
 2   Senator Leon Kieres
 2 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 2 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Adam Rapacki
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 218Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 2 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Leszek Piechota
 2 3Sprawozdania Senator Mariusz Witczak
 2 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 2 3Zapytania i odpowiedzi Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
 2 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 3Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 2 3Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 2 3Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 2 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 2 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Adam Rapacki
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 2 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 2 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Wach
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 2 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców
szef Rafał Rogala
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 5Zapytania i odpowiedzi Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców Rafał Rogala
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 2 5Zapytania i odpowiedzi Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców Rafał Rogala
 2 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 2 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Czelej
 2 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Wiesław Szczuka
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Szczuka
 2 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wiceprezes Jarosław Król
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 2 7Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Król
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Senator Grzegorz Czelej
 2 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Senator Jan Rulewski
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 210Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 214Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 214Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 215Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dariusz Młotkiewicz
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 215Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dariusz Młotkiewicz
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 215Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dariusz Młotkiewicz
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
 216Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 216Sprawozdania Senator Zbigniew Cichoń
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 216Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 216Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 216Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
 219Sprawozdania Do kont. pkt. 19 Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 217  Do kont. pkt. 17 Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 219  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 219Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 219Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 219Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 219Dyskusja Otwarcie dyskusji
 219Dyskusja Senator Ryszard Knosala
 219Dyskusja Do kont. pkt. 19 Zamknięcie dyskusji
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym
 220Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski
 220Dyskusja Otwarcie dyskusji
 220Dyskusja Do kont. pkt. 20 Zamknięcie dyskusji
 221  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
 221Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 221Zapytania i odpowiedzi Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Maciej Jankowski
 221Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 221Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 221Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 221Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Maciej Jankowski
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 221Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski
 221Dyskusja Otwarcie dyskusji
 221Dyskusja Do kont. pkt. 21 Zamknięcie dyskusji
 222  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
 222Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 222Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 222Dyskusja Otwarcie dyskusji
 222Dyskusja Do kont. pkt. 22 Zamknięcie dyskusji
 223  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 223Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 223Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 223Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 223Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 223Dyskusja Otwarcie dyskusji
 223Dyskusja Do kont. pkt. 23 Zamknięcie dyskusji
 224  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
 224Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 224Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 224Dyskusja Otwarcie dyskusji
 224Dyskusja Do kont. pkt. 24 Zamknięcie dyskusji
 225  Punkt dwudziesty piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
 225Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Zdzisław Pupa
 225Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Kazimierz Plocke
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 225Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 225Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 225Dyskusja Otwarcie dyskusji
 225Dyskusja Do kont. pkt. 25 Zamknięcie dyskusji
 226  Punkt dwudziesty szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 226Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 226Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk
 226Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 226Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Tadeusz Nalewajk
 226Dyskusja Otwarcie dyskusji
 226Dyskusja Do kont. pkt. 26 Zamknięcie dyskusji
 227  Punkt dwudziesty siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 227Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 227Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
podsekretarz stanu Zbigniew Włodkowski
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 227Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 227Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 227Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 227Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 227Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski
 227Dyskusja Otwarcie dyskusji
 227Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 227Dyskusja Do kont. pkt. 27 Zamknięcie dyskusji
 228  Punkt dwudziesty ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
 228Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 228Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 228Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 228Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 228Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 228Dyskusja Otwarcie dyskusji
 228Dyskusja Do kont. pkt. 28 Zamknięcie dyskusji
 230  Punkt trzydziesty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.
 230  Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Marek Rocki
 230Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 230Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Rocki
 230Dyskusja Otwarcie dyskusji
 230Dyskusja Do kont. pkt. 30 Zamknięcie dyskusji
 231  Punkt trzydziesty pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.
 231  Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 231Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 231Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 231Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 231Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 231Dyskusja Otwarcie dyskusji
 231Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 231Dyskusja Marszałek Bogdan Borusewicz
 231Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 231Dyskusja Do kont. pkt. 31 Zamknięcie dyskusji
 232  Punkt trzydziesty drugi porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej
 232Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 232Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 232Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 232Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zbigniew Włosowicz
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 232Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zbigniew Włosowicz
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 232Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 232Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zbigniew Włosowicz
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 232Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zbigniew Włosowicz
 232Dyskusja Otwarcie dyskusji
 232Dyskusja Senator Maciej Grubski
 232Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 232Dyskusja Do kont. pkt. 32 Skierowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej do komisji Ustawodawczej i Komisji Obrony Narodowej
 2 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 2 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 2 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 2 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 2 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 2 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 212Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 213Złożone do protokołu Do kont. pkt. 13 Do kont. pkt. 13 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 214Złożone do protokołu Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Stanisława Iwana w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad
 214Złożone do protokołu Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad
 215Złożone do protokołu Do kont. pkt. 15 Do kont. pkt. 15 Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem piętnastym porządku obrad
 216Złożone do protokołu Do kont. pkt. 16 Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem szesnastym porządku obrad
 216Złożone do protokołu Do kont. pkt. 16 Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem szesnastym porządku obrad
 217Złożone do protokołu Do kont. pkt. 17 Przemówienie senatora Stanisława Iwana w dyskusji nad punktem siedemnastym porządku obrad
 217Złożone do protokołu Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem siedemnastym porządku obrad
 217Złożone do protokołu Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem siedemnastym porządku obrad
 217Złożone do protokołu Do kont. pkt. 17 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem siedemnastym porządku obrad
 219Złożone do protokołu Do kont. pkt. 19 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem dziewiętnastym porządku obrad
 219Złożone do protokołu Do kont. pkt. 19 Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem dziewiętnastym porządku obrad
 220Złożone do protokołu Do kont. pkt. 20 Do kont. pkt. 20 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwudziestym porządku obrad
 221Złożone do protokołu Do kont. pkt. 21 Do kont. pkt. 21 Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem dwudziestym pierwszym porządku obrad
 224Złożone do protokołu Do kont. pkt. 24 Do kont. pkt. 24 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem dwudziestym czwartym porządku obrad
 227Złożone do protokołu Do kont. pkt. 27 Do kont. pkt. 27 Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem dwudziestym siódmym porządku obrad
 230Złożone do protokołu Do kont. pkt. 30 Do kont. pkt. 30 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzydziestym porządku obrad
 329  Punkt dwudziesty dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 329Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Adam Massalski
 329Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 329Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 329Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 329Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 329Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 329Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 329Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 329Dyskusja Otwarcie dyskusji
 329Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 329Dyskusja Do kont. pkt. 29 Zamknięcie dyskusji
 333  Punkt trzydziesty trzeci porządku obrad: informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
 333Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Łukasz Kamiński
 333Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 333Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 333Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 333Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Łukasz Kamiński
 333Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Łukasz Kamiński
 333Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Dariusz Gabrel
 333Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 333Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 333Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 333Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Łukasz Kamiński
 333Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 333Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 333Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 333Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Łukasz Kamiński
 333Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 333Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 333Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Łukasz Kamiński
 333Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 333Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 333Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 333Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Łukasz Kamiński
 333Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Dariusz Gabrel
 333Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 333Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Dariusz Gabrel
 333Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 333Dyskusja Otwarcie dyskusji
 333Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 333Dyskusja Senator Jan Rulewski
 333Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 333Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 333Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 333Dyskusja Senator Ryszard Bender
 333Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 333Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 333Dyskusja Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 333Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 333Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 333Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 333Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Łukasz Kamiński
 3 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Romaszewski
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Piotrowicz
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Cichoń
 3 1Sprawozdania Senator Piotr Kaleta
 3 1Sprawozdania Senator Tadeusz Gruszka
 3 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 3 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 10
 3 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 3 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 3 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 11, 12
 3 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 13
 3 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 3 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 14, 15, 16, 17, 18, 19
 3 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji
Głosowanie nr: 20
 3 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 3 5Głosowanie Głosowanie
 3 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach
Głosowanie nr: 21
 3 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 3 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 22
 3 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe
Głosowanie nr: 23
 3 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 3 7Głosowanie Głosowanie
 3 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 24
 3 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 3 8Głosowanie Głosowanie
 3 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 25
 3 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 3 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 26, 27, 28
 3 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 29
 310  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 310Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 310Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 30, 31, 32, 33
 310Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Głosowanie nr: 34
 311  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 311Głosowanie Głosowanie
 311Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Głosowanie nr: 35
 312  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 312Głosowanie Głosowanie
 312Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Głosowanie nr: 36
 313  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 313  Wniosek formalny o przeprowadzenie łącznego głosowania nad grupą poprawek
senator Sławomir Sadowski
 313  Przyjęcie wniosku formalnego
 313Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 37
 313Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Głosowanie nr: 38
 314  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 314Głosowanie Głosowanie
 314Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Głosowanie nr: 39
 315  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 315Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 40, 41, 42, 43
 315Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
Głosowanie nr: 44
 316  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 316Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 316Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Ortyl
 316Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 45, 46, 47, 48, 49
 316  Senator Stanisław Jurcewicz
 316Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 50
 317  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 317Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 317Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 51, 52
 317Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Głosowanie nr: 53
 318  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 318Głosowanie Głosowanie
 318Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Głosowanie nr: 54
 319  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 319Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 319Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
 319Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
Głosowanie nr: 70
 320  Do kont. pkt. 20 Punkt dwudziesty porządku obrad (cd.)
 320Głosowanie Głosowanie
 320Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym
Głosowanie nr: 71
 321  Do kont. pkt. 21 Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 321Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 72, 73, 74, 75, 76
 321Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Głosowanie nr: 77
 322  Do kont. pkt. 22 Punkt dwudziesty drugi porządku obrad (cd.)
 322Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 78, 79, 80, 81
 322Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
Głosowanie nr: 82
 323  Do kont. pkt. 23 Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad (cd.)
 323Głosowanie Głosowanie
 323Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Głosowanie nr: 83
 324  Do kont. pkt. 24 Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad (cd.)
 324Głosowanie Głosowanie
 324Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
Głosowanie nr: 84
 325  Do kont. pkt. 25 Punkt dwudziesty piąty porządku obrad (cd.)
 325Głosowanie Głosowanie
 325Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Głosowanie nr: 85
 326  Do kont. pkt. 26 Punkt dwudziesty szósty porządku obrad (cd.)
 326Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 326Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 86, 87
 326Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 88
 327  Do kont. pkt. 27 Punkt dwudziesty siódmy porządku obrad (cd.)
 327Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 327Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 89, 90, 91
 327Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 92
 328  Do kont. pkt. 28 Punkt dwudziesty ósmy porządku obrad (cd.)
 328Głosowanie Głosowanie
 328Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
Głosowanie nr: 93
 329  Do kont. pkt. 29 Punkt dwudziesty dziewiąty porządku obrad (cd.)
 329Głosowanie Głosowanie
 329Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 29 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Głosowanie nr: 94
 330  Do kont. pkt. 30 Punkt trzydziesty porządku obrad (cd.)
 330Głosowanie Głosowanie
 330Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.
Głosowanie nr: 95
 331  Do kont. pkt. 31 Punkt trzydziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 331Głosowanie Głosowanie
 331Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.
Głosowanie nr: 96
 332  Do kont. pkt. 32 Punkt trzydziesty drugi porządku obrad (cd.)
 332  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej
 332Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 332Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 332Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 332  Senator Piotr Andrzejewski
 332  Senator Maciej Grubski
 332  Do kont. pkt. 32 Wniosek formalny o przeprowadzenie oddzielnych głosowań nad poprawkami pierwszą, trzecią i czwartą
senator Kazimierz Wiatr
 3 Głosowanie Głosowanie
 3   Odrzucenie wniosku  formalnego
Głosowanie nr: 97
 332Głosowanie Do kont. pkt. 32 Głosowania
Głosowanie nr: 98, 99
 332Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Głosowanie nr: 100
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Władysław Sidorowicz
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Henryk Woźniak
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 3   Zamknięcie posiedzenia
 329Złożone do protokołu Do kont. pkt. 29 Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem dwudziestym dziewiątym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.