Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  83. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1   Senator Grzegorz Banaś
 1   Senator Ryszard Bender
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę projektu porządku obrad oraz zwołanie dodatkowego posiedzenia Senatu
senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Senator Mariusz Witczak
 1 Porzadek obrad Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego o zmianę projektu porządku obrad oraz zwołanie dodatkowego posiedzenia Senatu
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie projektu porządku obrad o punkt: podsumowanie VII Kadencji Senatu
senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Senator Mariusz Witczak
 1 Porzadek obrad Głosowanie
Głosowanie nr: 2
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego o uzupełnienie projektu porządku obrad o punkt: podsumowanie VII Kadencji Senatu
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad osiemdziesiątego trzeciego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Leszek Piechota
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Adam Rapacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 4Sprawozdania Senator Jan Wyrowiński
 1 4Sprawozdania Senator Jan Wyrowiński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Boszko
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Maciej Kaliski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Maciej Kaliski
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
sekretarz stanu Mieczysław Kasprzak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysław Kasprzak
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 3Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Dyskusja Senator Michał Boszko
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Czelej
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Wiesław Szczuka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Szczuka
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Czelej
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Wiesław Szczuka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Szczuka
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Grzegorz Czelej
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 8Sprawozdania Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Wiesław Szczuka
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Marek Rocki
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Jacek Kapica
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
 110Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Stanisław Chmielewski
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
 111Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Leon Kieres
 111Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 112Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 112Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Cichoń
 112Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Zientarski
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Grzegorz Wałejko
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 112Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 112Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 114  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 114Dyskusja Otwarcie dyskusji
 114Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 114Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 115  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
 115Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 115Dyskusja Otwarcie dyskusji
 115Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 115Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 115Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 115Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 115Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 15 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Radosław Stępień
 116  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie morskim
 116Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 116Dyskusja Otwarcie dyskusji
 116Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 117  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
 117Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 117Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko
 117Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
podsekretarz stanu Tomasz Półgrabski
 117Dyskusja Otwarcie dyskusji
 117Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 118  Punkt osiemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 118Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 118Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Janusz Żbik
 118Dyskusja Otwarcie dyskusji
 118Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 119  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 119Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 119Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 119Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 119Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 119Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wiceprezes Jarosław Król
 119Dyskusja Otwarcie dyskusji
 119Dyskusja Do kont. pkt. 19 Zamknięcie dyskusji
 120  Punkt dwudziesty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o timeshare
 120Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 120Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 120Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Cichoń
 120Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wiceprezes Jarosław Król
 120Dyskusja Otwarcie dyskusji
 120Dyskusja Senator Piotr Wach
 120Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 120Dyskusja Do kont. pkt. 20 Zamknięcie dyskusji
 121  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych
 121Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 121Dyskusja Otwarcie dyskusji
 121Dyskusja Do kont. pkt. 21 Zamknięcie dyskusji
 122  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej
 122Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 122Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 122Dyskusja Otwarcie dyskusji
 122Dyskusja Do kont. pkt. 22 Zamknięcie dyskusji
 123  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 123Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 123Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Kazimierz Plocke
 123Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 123Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 123Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 123Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 123Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 123Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 123Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 123Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 123Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 123Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 123Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 123Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 123Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 123Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 123Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 123Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 123Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 123Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 123Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 123Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 123Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 123Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 123Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 123Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 123Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 123Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 123Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 123Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 123Dyskusja Otwarcie dyskusji
 123Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 123Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 123Dyskusja Do kont. pkt. 23 Zamknięcie dyskusji
 124  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 124Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 124Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 124Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 124Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 124Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 124Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 124Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 124Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 124Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 124Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 124Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 124Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 124Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 124Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 124Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 124Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 124Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 124Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 124Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 124Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 124Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 124Dyskusja Otwarcie dyskusji
 124Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 124Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 124Dyskusja Do kont. pkt. 24 Zamknięcie dyskusji
 128  Punkt dwudziesty ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji
 128Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jacek Swakoń
 128Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 128Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 128Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 128Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jacek Swakoń
 128Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 128Dyskusja Otwarcie dyskusji
 128Dyskusja Do kont. pkt. 28 Zamknięcie dyskusji
 129  Punkt dwudziesty dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 129Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 129Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 129Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 129Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 129Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
szef Stanisław Koziej
 129Dyskusja Otwarcie dyskusji
 129Dyskusja Do kont. pkt. 29 Zamknięcie dyskusji
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4, 5
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej
Głosowanie nr: 6
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 7, 8
 1 2Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 2 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
Głosowanie nr: 9
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 3Sprawozdania Głosowania
Głosowanie nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15
 1 3Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców
Głosowanie nr: 16
 1 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 1 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 17
 1 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 18
 1 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 5Głosowanie Głosowanie
 1 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały  w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 19
 1 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 1 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 20, 21, 22
 1 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 23
 1 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 1 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 24, 25, 26, 27
 1 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Głosowanie nr: 28
 1 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 1 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 29
 1 8Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Głosowanie nr: 30
 1 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 1 9Głosowanie Głosowanie
 1 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.
Głosowanie nr: 31
 110  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 110Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 110Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 32, 33, 34
 110Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 35
 111  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 111Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 36, 37, 38, 39
 111Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
Głosowanie nr: 40
 112  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 112Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 112Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Cichoń
 112Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Zientarski
 112Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
 112  Senator Władysław Ortyl
Głosowanie nr: 57
 112Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 58
 114  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 114Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
 114Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Głosowanie nr: 69
 115  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 115Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 115Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 70, 71
 115Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 15 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Głosowanie nr: 72
 116  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 116Głosowanie Głosowanie
 116Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o bezpieczeństwie morskim
Głosowanie nr: 73
 117  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 117Głosowanie Głosowanie
 117Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
Głosowanie nr: 74
 118  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 118Głosowanie Głosowanie
 118Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Głosowanie nr: 75
 119  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 119Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 119Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
 119Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 19 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Głosowanie nr: 94
 120  Do kont. pkt. 20 Punkt dwudziesty porządku obrad (cd.)
 120Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 120Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 95, 96, 97
 120Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 20 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o timeshare
Głosowanie nr: 98
 121  Do kont. pkt. 21 Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 121Głosowanie Głosowanie
 121Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych
Głosowanie nr: 99
 122  Do kont. pkt. 22 Punkt dwudziesty drugi porządku obrad (cd.)
 122Głosowanie Głosowanie
 122Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej
Głosowanie nr: 100
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 119Złożone do protokołu Do kont. pkt. 19 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem dziewiętnastym porządku obrad
 120Złożone do protokołu Do kont. pkt. 20 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem dwudziestym porządku obrad
 124Złożone do protokołu Do kont. pkt. 24 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem dwudziestym czwartym porządku obrad
 124Złożone do protokołu Przemówienie senatora Henryka Stokłosy w dyskusji nad punktem dwudziestym czwartym porządku obrad
 124Złożone do protokołu Do kont. pkt. 24 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem dwudziestym czwartym porządku obrad
 129Złożone do protokołu Do kont. pkt. 29 Do kont. pkt. 29 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwudziestym dziewiątym porządku obrad
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt dwudziesty piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
 225Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 225Dyskusja Otwarcie dyskusji
 225Dyskusja Do kont. pkt. 25 Zamknięcie dyskusji
 226  Punkt dwudziesty szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 226Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 226Dyskusja Otwarcie dyskusji
 226Dyskusja Do kont. pkt. 26 Zamknięcie dyskusji
 227  Punkt dwudziesty siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw
 227Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 227Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 227Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 227Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 227Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 227Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 227Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 227Dyskusja Otwarcie dyskusji
 227Dyskusja Do kont. pkt. 27 Zamknięcie dyskusji
 230  Punkt trzydziesty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń
 230  Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 230Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 230Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 230Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 230Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 230Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 230Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Romaszewski
 230Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 230Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 230Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 230Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 230Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 230Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 230Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 230Dyskusja Otwarcie dyskusji
 230Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 230Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 230Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 230Dyskusja Senator Leon Kieres
 230Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 230Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 230Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 230Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 230Dyskusja Senator Witold Idczak
 230Dyskusja Senator Leon Kieres
 230Dyskusja Do kont. pkt. 30 Zamknięcie dyskusji
 231  Punkt trzydziesty pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 231Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 231Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Witold Idczak
 231Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 231Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Piotr Kluz
 231Dyskusja Otwarcie dyskusji
 231Dyskusja Do kont. pkt. 31 Zamknięcie dyskusji
 232  Punkt trzydziesty drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
 232Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 232Dyskusja Otwarcie dyskusji
 232Dyskusja Do kont. pkt. 32 Zamknięcie dyskusji
 233  Punkt trzydziesty trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 233Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 233Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 233Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 233Dyskusja Otwarcie dyskusji
 233Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 233Dyskusja Do kont. pkt. 33 Zamknięcie dyskusji
 234  Punkt trzydziesty czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
 234Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 234Dyskusja Otwarcie dyskusji
 234Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 234Dyskusja Do kont. pkt. 34 Zamknięcie dyskusji
 235  Punkt trzydziesty piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
 235Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 235Dyskusja Otwarcie dyskusji
 235Dyskusja Do kont. pkt. 35 Zamknięcie dyskusji
 236  Punkt trzydziesty szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego
 236Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 236Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 236Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 236Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 236Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 236Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 236Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 236Dyskusja Otwarcie dyskusji
 236Dyskusja Do kont. pkt. 36 Zamknięcie dyskusji
 237  Punkt trzydziesty siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o współpracy rozwojowej
 237Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 237Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Krzysztof Stanowski
 237Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 237Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Krzysztof Stanowski
 237Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 237Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 237Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Krzysztof Stanowski
 237Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 237Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Krzysztof Stanowski
 237Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 237Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Krzysztof Stanowski
 237Dyskusja Otwarcie dyskusji
 237Dyskusja Senator Maciej Grubski
 237Dyskusja Do kont. pkt. 37 Zamknięcie dyskusji
 238  Punkt trzydziesty ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r.
 238Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Marek Rocki
 238Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 238Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Krzysztof Stanowski
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 238Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Krzysztof Stanowski
 238Dyskusja Otwarcie dyskusji
 238Dyskusja Do kont. pkt. 38 Zamknięcie dyskusji
 239  Punkt trzydziesty dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat
 239Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Marek Rocki
 239Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 239Dyskusja Otwarcie dyskusji
 239Dyskusja Do kont. pkt. 39 Zamknięcie dyskusji
 240  Punkt czterdziesty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.
 240Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 240Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 240Dyskusja Otwarcie dyskusji
 240Dyskusja Do kont. pkt. 40 Zamknięcie dyskusji
 241  Punkt czterdziesty pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych
 241Sprawozdania Sprawozdanie połączonych  Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 241Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 241Dyskusja Otwarcie dyskusji
 241Dyskusja Do kont. pkt. 41 Zamknięcie dyskusji
 242  Punkt czterdziesty drugi porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 242Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Leon Kieres
 242Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 242Dyskusja Otwarcie dyskusji
 242Dyskusja Do kont. pkt. 42 Zamknięcie dyskusji
 243  Punkt czterdziesty trzeci porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe
 243Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 243Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 243Dyskusja Otwarcie dyskusji
 243Dyskusja Do kont. pkt. 43 Zamknięcie dyskusji
 244  Punkt czterdziesty czwarty porządku obrad: sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2010 roku petycji
 244Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 244Dyskusja Otwarcie dyskusji
 244Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 245  Punkt czterdziesty piąty porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2010 r.
 245Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski
 245Dyskusja Otwarcie dyskusji
 245Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 101, 102
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Głosowanie nr: 103
 223  Do kont. pkt. 23 Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad (cd.)
 223Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 223Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
 223Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 116
 224  Do kont. pkt. 24 Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad (cd.)
 224Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 224Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
 224Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Głosowanie nr: 126
 225  Do kont. pkt. 25 Punkt dwudziesty piąty porządku obrad (cd.)
 225Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
 225Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 137
 226  Do kont. pkt. 26 Punkt dwudziesty szósty porządku obrad (cd.)
 226Głosowanie Głosowanie
 226Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 26 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 138
 228  Do kont. pkt. 28 Punkt dwudziesty ósmy porządku obrad (cd.)
 228Głosowanie Głosowanie
 228Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji
Głosowanie nr: 139
 229  Do kont. pkt. 29 Punkt dwudziesty dziewiąty porządku obrad (cd.)
 229Głosowanie Głosowanie
 229Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 140
 230  Do kont. pkt. 30 Punkt trzydziesty porządku obrad (cd.)
 230Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 230Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Zientarski
 230Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Romaszewski
 230Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 141
 230Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 30 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń
Głosowanie nr: 142
 231  Do kont. pkt. 31 Punkt trzydziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 231Głosowanie Głosowanie
 231Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 31 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Głosowanie nr: 143
 232  Do kont. pkt. 32 Punkt trzydziesty drugi porządku obrad (cd.)
 232Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 144, 145
 232Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
Głosowanie nr: 146
 233  Do kont. pkt. 33 Punkt trzydziesty trzeci porządku obrad (cd.)
 233Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 233Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 233Głosowanie Głosowanie
 233Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 33 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Głosowanie nr: 147
 235  Do kont. pkt. 35 Punkt trzydziesty piąty porządku obrad (cd.)
 235Głosowanie Głosowanie
 235Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
Głosowanie nr: 148
 236  Do kont. pkt. 36 Punkt trzydziesty szósty porządku obrad (cd.)
 236Głosowanie Głosowanie
 236Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 36 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego
Głosowanie nr: 149
 237  Do kont. pkt. 37 Punkt trzydziesty siódmy porządku obrad (cd.)
 237Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 150, 151, 152, 153, 154
 237Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o współpracy rozwojowej
Głosowanie nr: 155
 238  Do kont. pkt. 38 Punkt trzydziesty ósmy porządku obrad (cd.)
 238Głosowanie Głosowanie
 238Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r.
Głosowanie nr: 156
 239  Do kont. pkt. 39 Punkt trzydziesty dziewiąty porządku obrad (cd.)
 239Głosowanie Głosowanie
 239Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat
Głosowanie nr: 157
 240  Do kont. pkt. 40 Punkt czterdziesty porządku obrad (cd.)
 240Głosowanie Głosowanie
 240Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.
Głosowanie nr: 158
 241  Do kont. pkt. 41 Punkt czterdziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 241  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych
 241Głosowanie Głosowanie
 241Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych
Głosowanie nr: 159
 242  Do kont. pkt. 42 Punkt czterdziesty drugi porządku obrad (cd.)
 242  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 242Głosowanie Głosowanie
 242Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Głosowanie nr: 160
 243  Do kont. pkt. 43 Punkt czterdziesty trzeci porządku obrad (cd.)
 243  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe
 243Głosowanie Głosowanie
 243Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 43 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych
Głosowanie nr: 161
 227  Do kont. pkt. 27 Punkt dwudziesty siódmy porządku obrad (cd.)
 227Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 227Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Janusz Sepioł
 227Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Bohdan Paszkowski
 227Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 162, 163, 164, 165
 227Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 166
 234  Do kont. pkt. 34 Punkt trzydziesty czwarty porządku obrad (cd.)
 234Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 234Sprawozdania Senator Wojciech Skurkiewicz
 234Głosowanie Głosowanie
 234Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 34 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 167
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Karczewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Henryk Woźniak
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Marek Trzciński
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Skorupa
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Paweł Klimowicz
 2   Zamknięcie posiedzenia
 226Złożone do protokołu Do kont. pkt. 26 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwudziestym szóstym porządku obrad
 230Złożone do protokołu Do kont. pkt. 30 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzydziestym porządku obrad
 231Złożone do protokołu Do kont. pkt. 31 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzydziestym pierwszym porządku obrad
 233Złożone do protokołu Do kont. pkt. 33 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzydziestym trzecim porządku obrad
 234Złożone do protokołu Do kont. pkt. 34 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzydziestym czwartym porządku obrad
 236Złożone do protokołu Do kont. pkt. 36 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzydziestym szóstym porządku obrad
 236Złożone do protokołu Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem trzydziestym szóstym porządku obrad
 243Złożone do protokołu Do kont. pkt. 43 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem czterdziestym trzecim porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.