Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Wiesława Dobkowskiego,
VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie umieszczenia na liście obowiązkowych lektur szkolnych książki autorstwa Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość" (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie notatki służbowej z dnia 7 grudnia 2007 r. sporządzonej przez trzech wysokich urzędników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi(odpowiedź) oraz do ministra środowiska(odpowiedź). w sprawie upraw GMO
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 12 pomiędzy miejscowościami Wadlew i Łask w województwie łódzkim (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do członka Zarządu Województwa Łódzkiego Dariusza Klimczaka w sprawie planowanej likwidacji dwóch oddziałów w szpitalu w Tuszynie (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zgonu księdza prałata Józefa Obrembskiego.
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie zbadania działalności łódzkiego kuratora oświaty w związku z okolicznościami, jakie towarzyszyły jego wnioskowi o odwołanie pana Radosława Herudzińskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie działalności łódzkiego kuratora oświaty dotyczącej postanowień w sprawie wniosku o odwołanie ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie problemu zapewnienia należytej opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie GMO.
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie informacji o stanie środowiska (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji (odpowiedź).