Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Tadeusza Gruszki,
VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie umieszczenia na liście obowiązkowych lektur szkolnych książki autorstwa Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość" (odpowiedź).
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie pomocy rolnikom w powiecie brzeskim (województwo opolskie) w gminach Lewin Brzeski, Skarbimierz i Lubsza.
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie płynności ruchu na drogach(odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie elektronicznego poboru opłat na autostradach i drogach szybkiego ruchu (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie notatki służbowej z dnia 7 grudnia 2007 r. sporządzonej przez trzech wysokich urzędników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zwiększonych limitów prędkości obowiązujących na autostradach i drogach ekspresowych (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyspieszenia nadania obywatelstwa panu A. G. zamieszkałemu w Rybniku (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie nowych zapisów ustawy regulującej prawo wyborcze (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie straży gminnych i miejskich (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zgonu księdza prałata Józefa Obrembskiego.
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania wizyty prezydenta Rzeczypospolitej w kwietniu ubiegłego roku.
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie lekarzy stomatologów (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie testu trzecioklasisty (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie utworzenia Funduszu Ochrony Zabytków Przemysłowych (odpowiedź).
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie wyposażenia zaplecza sali posiedzeń (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zakładek senatorów na stronie internetowej www.senat.pl (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie rozporządzenia definiującego wzory znaków "strefa ruchu" oraz "koniec strefy ruchu" (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ograniczonego dostępu pacjentów do nowoczesnych rozwiązań medycznych (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wsparcia finansowego urzędów pracy w walce z bezrobociem poprzez aktywną pomoc bezrobotnym (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego sposobu i trybu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (odpowiedź) (odpowiedź 1) (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku(odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Banku Spółdzielczego w Rybniku (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie odpowiedzi na oświadczenia senatorskie (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź) (odpowiedź 1)w sprawie dostępu głuchoniemych do pełnego odbioru programów telewizyjnych.
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie wprowadzenia możliwości korzystania z urlopu macierzyńskiego przez uczennice szkół średnich będące w ciąży oraz po urodzeniu dziecka (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie autostrady Bełk - Świerklany (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie nierównego traktowania górników emerytów (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie liczby zarejestrowanych przypadków hospitalizacji z powodu zażycia dopalaczy (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa na drogach (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do kierownika Krajowego Biura Wyborczego w sprawie prawidłowego wypełniania formularza zgody na kandydowanie (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie zabezpieczenia w budżecie na rok 2011 środków na przeprowadzenie remontu budynku przeznaczonego na użytkowanie przez sekcję perkusyjną Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie planów prywatyzacji przedsiębiorstwa ciepłowniczego w Jastrzębiu-Zdroju (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie utworzenia w Rybniku Sadu Okręgowego (odpowiedź).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie odmowy przekazania gminom Pawłowice, Rydułtowy, Kuźnia Raciborska, Pszów, Żory, Wodzisław, Rybnik, Czerwionka, Knurów, Racibórz i Jastrzębie Zdrój nieodpłatnie akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA (odpowiedź).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie aktualizacji policyjnej bazy danych zawierającej punkty karne (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie wprowadzenia zmian w ustawach o autostradach płatnych oraz o krajowym Funduszu Drogowym (odpowiedź).
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie stacji bazowych telefonii komórkowej (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) w sprawie Programu 50+.
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie rozporządzenia dotyczącego oceniania (odpowiedź).
 • 54. posiedzenie Senatu, 13 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie trzeźwości kierowców (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie utrudnień wynikających z obowiązku wizowego dla obywateli RP wyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych Ameryki (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie ustawy o powszechnym obowiązku obronnym (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie utrudnień na drogach (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie odliczeń podatkowych (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie programu "Radosna szkoła" (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie przywrócenia samorządom możliwości udzielania dopłat właścicielom budynków mieszkalnych, którzy zdecydują się na likwidację niskiej emisji (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie autostrady Pyrzowice - Częstochowa (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uprawnień emerytalnych górników (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie proponowanych zmian ustawowych (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie podręczników niezbędnych do realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach górniczych (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie braku systemowych rozwiązań dotyczących dróg wewnętrznych (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przyśpieszenia wydawania przez wojewodę śląskiego decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości, które zostały zajęte pod budowę żorskiego odcinka drogi regionalnej Racibórz - Pszczyna (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie Elektrowni "Rybnik" (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, w której przewiduje się objęcie niepublicznych szkół językowych 22% stawką podatku VAT (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie próbnej matury z matematyki (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie wypłat dodatku uzupełniającego (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie osadów ściekowych (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zapisów art. 84 i 104 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie inicjatywy utworzenia w Ponarach muzeum poświęconego polskim ofiarom zbrodni ponarskiej (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) oraz do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (odpowiedź) w sprawie planów likwidacji Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk oraz o przeniesieniu jej zbiorów do innych bibliotek.
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie zmiany zapisów art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty w zakresie dotowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie sierpniowych poprawkowych egzaminów maturalnych (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie wspólne z innymi senatorami w sprawie sześćdziesiątej piątej rocznicy zamordowania w obozie w Mauthausen Henryka Sławika.
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu PKP Intercity SA w sprawie połączeń kolejowych (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sposobu rozliczania operacji (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie przekłamań dotyczących hitlerowskich obozów zagłady zlokalizowanych na terenie Polski (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie państwa R. i A. G.
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie Grupy Twórczej "Quark" z pracowni fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie serwisu, na stronach którego zamieszczane były wyniki sprawdzianów po szkole podstawowej i wyniki egzaminów gimnazjalnych (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie planów przeniesienia Dowództwa Wojsk Lądowych z Warszawy do Wrocławia (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie reformy wprowadzającej sześciolatków do szkół (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie V Międzynarodowej Rybnickiej Jesieni Chóralnej pod honorowym patronatem H. M. Góreckiego (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie uroczystości zakończenia rekultywacji terenu kopalni siarki w Machowie (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie siedziby Nadleśnictwa Kobiór (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie zmiany zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie własności dróg (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie nie uwzględniania przez sądy opinii, które odpłatnie zamawiają skarżące matki (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych dotyczące skutków zmniejszenia wydatków państwa na Policję (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych dotyczące przedsiębiorcy, który z powodu opieszałości pracowników MSWiA nie uzyskał unijnej dotacji na budowę sieci internetowej (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie dofinansowania inwestycji początkowych w górnictwie (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie w sprawie przekazania budynku dworca kolejowego na rzecz miasta Żory (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie egzaminów umożliwiających rozpoczęcie aplikacji w zawodach prawniczych (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie pisma prezydenta Rybnika (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie nielegalnego importu odpadów (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zniżki dla studentów na przejazdy pociągami PKP (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji (odpowiedź) w sprawie rozporządzenia MEN z 25 września 2008 r.
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przekazania budynku dworca kolejowego na rzecz miasta Żory (odpowiedź), (odpowiedź 1).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawach studenckich (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie uregulowania pochówku osób duchownych szczególnie zasłużonych dla wspólnoty wyznaniowej (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pani Heleny F.
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie nowelizacji przepisów regulujących zasady refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie zakupu sprzętu transportowego dla Policji (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie egzaminowania kandydatów na kierowców (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie nauki języka angielskiego (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie ustawy metropolitalnej.
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie wysłania oficjalnej delegacji na uroczystość otwarcia Olimpiady Pekin 2008 (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie wydarzeń związanych z egzaminami maturalnymi oraz gimnazjalnymi (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie procedur związanych z egzaminem na prawo jazdy kategorii B (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie karania nietrzeźwych kierowców (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie przestępczości w Katowicach (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie zmiany przepisów prawa pozwalający organowi rentowemu korygowanie z urzędu oczywistych pomyłek pisarskich i drobnych błędów rachunkowych (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie łamania praw człowieka w Tybecie (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wykazu szczepień obowiązkowych (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie niespójności przepisów dotyczących terminu egzaminu radcowskiego (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie budżetów gmin (odpowiedź).