Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Stanisława Iwana,
VII kadencja

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin( odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie idei wyodrębnienia zachodniej Polski i Pomorza Środkowego w strukturze zagospodarowania przestrzennego kraju.
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do pełniącego obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (odpowiedź) (odpowiedź1, odpowiedź 3)w sprawie postępowań dotyczących zbrodni w okresie PRL.
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie warunków realizacji robót budowlanych w rejonie linii elektroenergetycznych.(odpowiedź)
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie projektu ustawy o działalności leczniczej (odpowiedź).
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wprowadzenia przepisów ułatwiających uprawę winogron, produkcję i sprzedaż wina (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie utworzenia międzynarodowego transgranicznego połączenia kolejowego z Zielonej Góry do Cottbus (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie problemu niedostatecznego wsparcia, w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki", dla innowacyjnych, opartych na wiedzy form przedsiębiorczości realizowanych w środowisku akademickim (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra obrony narodowej (odpowiedź) w sprawie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze.
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) w sprawie rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", działanie 9.2.
 • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie uwag do eksperckiego projektu i do ekspertyz naukowych przygotowanych dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w związku z pracami nad "Koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju na lata 2008-2033", zawartych w oświadczeniu Rady Miasta Zielona Góra z dnia 5 maja 2009 r. (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie reorganizacji sieci sądów rejonowych w Polsce (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie reformy ubezpieczeń zdrowotnych i likwidacji Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie projektu reorganizacji Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie założeń projektu budżetu na rok 2009 odnoszących się do zadań nałożonych na Inspekcję Sanitarną (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie sytuacji w służbie zdrowia (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie inwestycji na terenie województwa lubuskiego (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zmiany przepisów ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie art. 12 ust. 2 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zmian przepisów ustawowych dotyczących obligatoryjnego przejmowania przez gminy starych odcinków dróg publicznych, wyłączonych z ciągu tych dróg po wybudowaniu nowych ich przebiegów (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie ustawy zakazującej stosowania roślin transgenicznych, GMO, w paszach dla zwierząt (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie obowiązku utrzymania odpowiednich zapasów magazynowych gazu ziemnego składowanego na terenie Polski (odpowiedź).