Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Zbigniewa Romaszewskiego,
VII kadencja

  • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie umieszczenia na liście obowiązkowych lektur szkolnych książki autorstwa Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość" (odpowiedź).
  • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości(odpowiedź) w sprawie wystawy poświęcona katastrofie smoleńskiej w Parlamencie Europejskim .
  • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie mobbingu w Ministerstwie Gospodarki.(odpowiedź).
  • 54. posiedzenie Senatu, 13 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010" (odpowiedź).
  • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie interwencji (odpowiedź, odpowiedź 2).
  • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie nieporuszenia w trakcie wizyty w ChRL kwestii łamania praw człowieka (odpowiedź).
  • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera, szefa ABW (odpowiedź) i ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie przeszukania przeprowadzonego przez ABW na zlecenie prokuratury 13 maja 2008 r.
  • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: skarbu (odpowiedź) i gospodarki w sprawie operatora sytemu przesyłowego.