9 listopada 2007 r.

Pierwszemu w siódmej kadencji Senatu posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej przewodniczył marszałek Bogdan Borusewicz. Pod jego przewodnictwem senatorowie wybrali kandydata na przewodniczącego komisji.

W dyskusji kandydaturę senatora Edmunda Wittbrodta zgłosił senator Jan Wyrowiński. W tajnym głosowaniu przeprowadzonym przez komisję skrutacyjną w składzie: senatorowie Jerzy Chróścikowski, Roman Ludwiczuk i Mariusz Witczak, senator E. Wittbrodt uzyskał poparcie 11 senatorów, 1 osoba była przeciw.

Ustalono, że podczas posiedzenia plenarnego zaakceptowaną przez Komisję Spraw Unii Europejskiej kandydaturę zarekomenduje Izbie senator J. Wyrowiński.