19 grudnia 2007 r.

W ramach posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej odbyło się szkolenie na temat roli parlamentu narodowego w Unii Europejskiej. Prezentację przygotowała i przedstawiła Magdalena Skulimowska, starszy specjalista w Dziale Spraw Unii Europejskiej Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu. Dotyczyła ona m.in. instytucji Unii Europejskiej, ich roli i podstawowych zadań, źródeł prawa i głównych procedur stanowienia prawa w Unii Europejskiej, form współpracy między parlamentami państw członkowskich, a także zmian wynikających z podpisania Traktatu Lizbońskiego.