Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 3.12.2007 r.

1. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

5, 6, 9 i 10 listopada 2007 r.


  • Otwarcie posiedzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
    Opis w Diariuszu
  • Powołanie Marszałka Seniora.
  • Wystąpienie Marszałka Seniora.
    Opis w Diariuszu
  • Ślubowanie Marszałka Seniora.
  • Powołanie sekretarzy 1. posiedzenia Senatu.
  • Ślubowanie senatorów.

1.

Wybór Marszałka Senatu. (Senat wybrał senatora Bogdana Borusewicza na Marszałka Senatu).
druk senacki nr 1
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Wybór Wicemarszałków Senatu. (Senat wybrał senatorów: Krystynę Bochenek i Marka Ziółkowskiego na wicemarszałków Senatu).
druki senackie nr 2, 3, 4
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Wybór Sekretarzy Senatu. (Senat wybrał sekretarzy Izby).
druk senacki nr 5
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. (Senat powołał Komisję).
druk senacki nr 7
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. (Senat wybrał senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich).
druk senacki nr 8
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. (Senat uchwalił zmiany w Regulaminie Senatu).
druki senackie nr 6, 6S, 6X
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Powołanie stałych komisji senackich. (Senat podjął uchwałę w sprawie powołania stałych komisji senackich).
druk senacki nr 10
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Wybór przewodniczących stałych komisji senackich. (Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich).
druk nr 11
Uchwała, opis w Diariuszu

 


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.