Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2008.

druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku nr 53 i 53A

druki senackie nr 33, 33 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych w zakresie projektu ustawy budżetowej został upoważniony Minister Finansów.

Sejm uchwalił ustawę na 5 posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2007 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 grudnia 2007 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 stycznia 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 grudnia 2007 r. skierował ustawę do komisji senackich celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie rozpatrzenia opinii komisji senackich oraz zajęcia stanowiska w sprawie tej ustawy odbyło się w dniu 9 stycznia 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk nr 33 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.