Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 47, 47 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem została upoważniona senator Grażyna Sztark.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Zaskarżone do Trybunał Konstytucyjnego przepisy dotyczyły reprezentowania funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz Służby Celnej, w postępowaniach dyscyplinarnych przez podmioty występujące w roli ich obrońców.

Marszałek Senatu w dniu 16 stycznia 2008 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 5 lutego 2008 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 47 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.