Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich.

druki senackie nr 27, 27 O

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Adama Massalskiego.

Marszałek Senatu w dniu 19 grudnia 2007 r. skierował projekt uchwały do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 16 stycznia 2008 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) do projektu uchwały (druk nr 27 O).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Massalski.