Wybór Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

druk senacki nr 63

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2008 r.

Komisja wybrała senatora Stanisława Piotrowicza na kandydata na Przewodniczącego komisji.