Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 62

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 5 lutego 2008 r.

Komisja przedstawiła wniosek w sprawie zmian w składzie komisji senackich (druk nr 62).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.