Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.

druki sejmowe nr 149, 193

druki senackie nr 69, 69 A, 69 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Gospodarki.

Projekt przewiduje włączenie Rumunii i Bułgarii, po wstąpieniu tych państw do Unii Europejskiej, do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Sejm uchwalił ustawę na 8. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lutego 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 marca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 lutego 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Gospodarki Narodowej,

¦ Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 27 lutego 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 69 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Idczak.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 4 marca 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 69 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.