Drugie czytanie projektu uchwały w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza.

druki senackie nr 70, 70 O

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Adam Massalski.

Marszałek Senatu w dniu 12 lutego 2008 r. skierował projekt uchwały do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 lutego 2008 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 70 O).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maria Pańczyk – Pozdziej.