Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym.

druki sejmowe nr 222, 229, 229-A

druki senackie nr 73, 73 A, 73 B

Był to pilny rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Zgodnie z projektem, do końca 2008 r. ma obowiązywać przepis dopuszczający uznawanie przez prezesów sądów okręgowych zaświadczenia lekarskiego wydanego np. przez lekarza pierwszego kontaktu. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r., której wejście w życie przewidziano na dzień 1 lutego 2008 r. wymagała, aby zaświadczenie usprawiedliwiające absencję w sądzie lub prokuraturze wydawał wyłącznie lekarz sądowy.

Sejm uchwalił ustawę na 9. posiedzeniu w dniu 29 lutego 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 lutego 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 marca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 marca 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Zdrowia,

¦ Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyła się 4 marca 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 73 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyła się 4 marca 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 73 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

.