Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

druki sejmowe nr 178, 187

druki senackie nr 68, 68 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Nowelizacja ma na celu umożliwienie uzyskiwania przez producentów infrastruktury kolejowej - pośrednich certyfikatów dotyczących produkowanych urządzeń. Działanie takie ma zapewnić zgodność produkowanych podzespołów z wymogami, jak również ułatwić ich sprzedaż w okresie poprzedzającym uzyskanie pełnego certyfikatu.

Sejm uchwalił ustawę na 8. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lutego 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 marca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 lutego 2008 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 4 marca 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 68A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Kogut.