Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym.

druki sejmowe nr 162, 184 i 189

druki senackie nr 67, 67 A

Były to poselski oraz rządowy projekty ustaw.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustawa przewiduje zmianę nazw trzech uczelni – dotychczas będących akademiami rolniczymi – na profilowane uniwersytety.

Sejm uchwalił ustawę na 8. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lutego 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 marca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 lutego 2008 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 28 lutego 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 67A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Górecki.