Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej.

druki sejmowe nr 221, 230, 230-A

druki senackie nr 72, 72 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Projekt nowelizacji umożliwi m.in. wprowadzenie płatności bezpośrednich do owoców miękkich (malin i truskawek) przeznaczonych do przetwórstwa. Ich wprowadzenie poprawi dochodowość gospodarstw rolnych, ograniczy wahania cen wynikające z kryzysów na rynku oraz przyczyni się do zwiększenia spożycia owoców. Maksymalna kwota pomocy przyznanej rolnikowi nie będzie mogła przekroczyć 400 euro na hektar. Płatności bezpośrednie dotyczące truskawek, malin oraz pomidorów przyznawać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Sejm uchwalił ustawę na 9. posiedzeniu w dniu 29 lutego 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 lutego 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 marca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 marca 2008 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyło się 4 marca 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 72 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.