Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

druki sejmowe nr 160, 202

druki senackie nr 76, 76 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt nowelizacji zakłada zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla zarejestrowanych przetwórców słomy lnianej lub konopnej wpisanych do rejestru oraz osób traktowanych jako przetwórcy. Dzięki zaproponowanym przepisom możliwe będzie szybsze dokonywanie wypłat środków pomocowych. Zmienią się również zasady wypłaty części krajowych płatności niezwiązanych z produkcją tytoniu.

Sejm uchwalił ustawę na 9. posiedzeniu w dniu 29 lutego 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 lutego 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 marca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 marca 2008 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyło się 4 marca 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 76 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.