Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku:10.09.2008 r.

9. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

10 i 11 kwietnia 2008 r.


 

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.
Senat w dniu 10 kwietnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 240, 313
druki senackie nr 96, 96A, 96B
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.
Senat w dniu 11 kwietnia 2008 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 68, do druku 68, do druku nr 68, 232
druki senackie nr 82, 82A
Uchwała
Opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 11 kwietnia 2008 r. wprowadził poprawki (33) do ustawy.
druki sejmowe nr 151, do druku 151, do druku nr 151, do druku nr 151, 239, 239-A
druki senackie nr 86, 86A, 86B, 86Z
Uchwała
Opinia 1, opinia 2,
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek.
Senat w dniu 11 kwietnia 2008 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.

druki sejmowe nr 72, do druku nr 72, 144, do druku nr 144, 269
druki senackie nr 83, 83A, 83Z
Uchwała
Opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Senat w dniu 11 kwietnia 2008 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

druki sejmowe nr 139, do druku nr 139, do druku nr 139, 277
druki senackie nr 87, 87A, 87B
Uchwała
Opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Senat w dniu 11 kwietnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 259, 314
druki senackie nr 97, 97A, 97B
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Sprawozdanie Rady Języka Polskiego o stanie ochrony języka polskiego w latach 2005-2006.
Senat w dniu 11 kwietnia 2008 r. zapoznał się ze sprawozdaniem Rady Języka Polskiego.
druk senacki nr 61
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 11 kwietnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 243, do druku nr 243, 244,do druku nr 244, 300, 300-A
druki senackie nr 90, 90A
Uchwała
Opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Wybór Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.
Senat w dniu 11 kwietnia 2008 r. wybrał senatora Macieja Klimę na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.
druk senacki nr 107
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Zmiany w składzie komisji senackich.
Senat w dniu 11 kwietnia 2008 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 106
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.