Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.

druki sejmowe nr 240, 313

druki senackie nr 96, 96 A, 96 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Gospodarki.

Ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Porozumienia. Zgodnie z Porozumieniem Polska uzyskuje status Europejskiego Państwa Współpracującego, a tym samym staje się partnerem dla innych Europejskich Państw Współpracujących, a także państw Członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej. Docelowo związanie porozumieniem ma doprowadzić do przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, a w konsekwencji uzyskania statusu członka tej organizacji.

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 28 marca 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 31 marca 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 kwietnia 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 kwietnia 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Spraw Zagranicznych,

¦ Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 2 kwietnia 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 96 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Grubski.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 2 kwietnia 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 96 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.