Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 106

Posiedzenie Komisji a5Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 10 kwietnia 2008 r.

Komisja przygotowała wniosek w sprawie zmian w składzie komisji senackich (druk nr 106).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.