Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.

druki sejmowe nr 68, do druku 68, 232

druki senackie nr 82, 82 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa wprowadza instrumenty prawne transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej) oraz spółki komandytowo - akcyjnej pochodzących z różnych państw Unii Europejskiej.

Sejm uchwalił ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 18 marca 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 marca 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 kwietnia 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 19 marca 2008 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 2 kwietnia 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 82 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.