Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek.

druki sejmowe nr 72, do druku nr 72, 144, do druku nr 144, 269,

druki senackie nr 83, 83A

Był to rządowy projekt ustawy oraz poselski projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa określa uprawnienia pracowników do uczestnictwa w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek obejmujące prawo do wyboru lub wyznaczenia określonej liczby członków do rady nadzorczej albo prawo ich rekomendowania lub prawo sprzeciwienia się wyznaczeniu niektórych albo wszystkich członków tego organu.

Sejm uchwalił ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 18 marca 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 marca 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 kwietnia 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 19 marca 2008 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 27 marca 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 83 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.