Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.

druki sejmowe nr 139, do druku nr 139, 277,

druki senackie nr 87, 87 A, 87 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został Prezes Rady Ministrów.

Ustawa zakłada wdrożenie elektronicznego systemu monitorowania pomocy publicznej, a także znosi odwołania do konkretnych aktów prawa Unii Europejskiej i wprowadza w to miejsce odwołania ogólne do właściwych przepisów UE dotyczących danej dziedziny.

Sejm uchwalił ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 18 marca 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 marca 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 kwietnia 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 19 marca 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Gospodarki Narodowej,

¦ Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 2 kwietnia 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 87B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Ortyl.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyło się 2 kwietnia 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 87 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Głowski.