Sprawozdanie Rady Języka Polskiego o stanie ochrony języka polskiego w latach 2005-2006.

druk senacki nr 61

Marszałek Senatu w dniu 12 lutego 2008 r. skierował Sprawozdanie do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 13 marca 2008 r.

Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem.