Wybór Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

druk senacki nr ....