Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach kapitałowych.

druki sejmowe nr 743, do druku 743, 973, 973-A, do druku 973-A

druki senackie nr 311, 311 A, 311 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa określa sposób wypłaty świadczeń z II filaru. W ustawie określono rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zgromadzonych w OFE (emerytury kapitałowe), zasady nabywania prawa do tych świadczeń, zasady i tryb przyznawania emerytur kapitałowych oraz zasady ustalania wysokości wypłaty emerytur kapitałowych.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 października 2008 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 23 października 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 311 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 października 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 311 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.