Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

druki sejmowe nr 601, do druku 601, 1031

druki senackie nr 302, 302 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Celem ustawy jest dodanie do katalogu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu. Zadania te będą mogły być dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowych.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 października 2008 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 27 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 302 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.