Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

druki sejmowe nr 1042 i 1146

druki senackie nr 335, 335 A, 335 B

Był to poselski projekt ustawy.

Od 1 stycznia 2009 r. zmniejszeniu – z 0,6% do 0,25% – ulega wysokość rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Ustawa ma na celu przesunięcie na dzień 1 stycznia 2012 r. terminu wejścia w życie ww. regulacji dotyczącej zmniejszenia wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 23 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

¦ Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 335 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 4 listopada 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 335 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.