Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

druki sejmowe nr 480, do druku 480, 1088, 1088-A

druki senackie nr 297, 297 A, 297 B

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Nowelizacja wprowadza nową kategorię podmiotów mogących korzystać z dopłat, tj. osoby fizyczne niepozostające w związku małżeńskim (nie tylko osoby samotnie wychowujące dzieci, ale również osoby samotne bez dzieci). Ponadto ustawa wprowadza nowe reguły udzielania kredytu preferencyjnego.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 października 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Gospodarki Narodowej,

¦ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 22 października 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 297 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 października 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 297 B).