Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

druki sejmowe nr 1056, 1139

druki senackie nr 308, 308 A

Był to projekt komisji sejmowej.

Celem ustawy jest zmiana przepisu, który wprowadził ograniczenie zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wyłączenie z kryteriów wyboru dostawcy podstawowego elementu wyboru, jakim jest cena dostawy.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 października 2008 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 października 2008 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 308 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tomasz Misiak.