Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości.

druki sejmowe nr 1076, 1142, 1142-A

druki senackie nr 338, 338 A

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa określa wymogi, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o certyfikat księgowy.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 24 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 października 2008 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 4 listopada 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (13) (druk nr 338 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Bisztyga.