Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

druki sejmowe nr 829, do druku 829, 1101

druki senackie nr 309, 309 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne, wykreślenie przepisów nieaktualnych oraz dostosowanie prawa do regulacji unijnych oraz do konwencji Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 października 2008 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 27 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 309 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Dajczak.